Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.

Trzecia Zielona Flaga dla naszej szkoły

Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”

Nasze gimnazjum już po raz trzeci otrzymało krajowy Certyfikat „Zielonej Flagi”. Tym razem został on przyznany na okres 3 lat.

Decyzją Kapituły przyznano w Polsce:

• 74 certyfikaty Zielonej Flagi na okres 3 lat

• 89 certyfikaty Zielonej Flagi na okres 1 roku

• 22 certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej przyznanych na okres 1 roku.

 

Aby zdobyć certyfikat, trzeba było kierować się metodologią 7 KROKÓW:

1. Powołanie lokalnego komitetu (grupy roboczej)

2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowanie kodeksu ekologicznego

4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja)

5. Monitoring prowadzonych działań

6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja

7. Integracja z programem nauczania

 

W ramach ubiegania się o certyfikat Zielonej Flagi tym razem wybraliśmy dwa tematy: Żywność – odpowiedzialność oraz Zielone tereny przyszkolne.

 

W tej edycji certyfikatu w sposób szczególny podkreślono rolę Planu Działania, który zatwierdzany był przez Zespół Szkół dla Ekorozwoju na bieżąco, współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym pomiędzy placówkami ubiegającymi się o ekologiczny certyfikat.  

 

Misją naszej szkoły jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zasad zrównoważonego rozwoju w przyrodzie. Przystępując do programu chcieliśmy kontynuować działania proekologiczne i prozdrowotne, które w naszym gimnazjum prowadzone są od wielu lat. Wzmocniliśmy integrację programu nauczania z podejmowanymi działaniami. Program sprzyja rozwojowi inicjatyw oraz bezpośredniemu uczestniczeniu w nim wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także ich rodziców. Aktywnie współpracujemy z jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami. Stajemy się ośrodkiem przyjaznym środowisku i społeczności lokalnej.

Wszelkie działania podejmowane przez naszą palcówkę mają przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej, aktywności ruchowej i edukacji zdrowotnej wśród uczniów i społeczności lokalnej. Posiadana przez nich wiedza będzie wykorzystywana w życiu codziennym. Zależy nam, aby w naszej placówce młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach sportowych, jadła drugie śniadanie i miała możliwość zakupu zdrowych produktów. Uczniowie powinni dostrzegać rolę zielonych obszarów i ponosić współodpowiedzialność za jakość tych terenów.

Koordynatorki – Teresa Bagińska i Liliana Lisakowska