"Szkoła Wierna Dziedzictwu"

W dniu 29 listopada Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski wręczył 76 placówkom z naszego województwa certyfikaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Wśród tej grupy wyróżnionych placówek znalazła się także nasza szkoła.

Certyfikat nadawany jest szkołom, które podejmują zintegrowane działania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia oraz przynależności do określonej wspólnoty, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

Nasza szkoła od zawsze prezentuje wartości patriotyczne, angażujemy się w wydarzenia historyczne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, a certyfikat jest uhonorowaniem tych wszystkich działań.

Certyfikat odebrała pani dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak razem z koordynatorką działań nauczycielką historii Magdaleną Kortes.

W związku z tym wyróżnieniem składamy serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom oraz wszystkim zaprzyjaźnionym jednostkom miejskim oraz osobom prywatnym, które wspierają nasze działania na polu historycznym i patriotycznym.