Nasi uczniowie z wizytą na Litwie

  • Galeria

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Telšiai na Litwie odbyły się drugie warsztaty dla radnych Młodzieżowych Rad Miast w ramach transgranicznego projektu SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network, w którym Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest partnerem stowarzyszonym.

W warsztatach uczestniczyło kilkudziesięciu młodzieżowych radnych z miast litewskich i polskich oraz ich opiekunowie - m.in. z Telšiai, Gdyni, Elbląga, Dzierzgonia i Iławy oraz trójka radnych Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim wraz z opiekunką z SP nr 2 i przedstawicielem Urzędu Miejskiego, który jest członkiem zespołu projektowego.

Wśród młodzieżowych radnych znaleźli się uczniowie naszej szkoły - Kacper Dembler i Jakub Korytowski z kl. VIII b

Uczestnikami warsztatów byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk, w tym autor projektu i zarazem jego lider Marcin Żuchowski oraz przedstawicielka Fundacji Civis Polonus z Warszawy. Wszystkich przybyłych powitał Burmistrz Telšiai 
Valdemaras Ramšas.

Dwudniowy intensywny program warsztatów obejmował m.in. zajęcia dotyczące:

- przedstawienia uczestnictwa młodzieży w Polsce i na Litwie w życiu społecznym,

- form wzmocnienia aktywności młodych w życiu lokalnym swoich miast,

- formułowania potrzeb młodych i negocjacji w trakcie wdrażania ich w życie,

- podejmowania debat nad zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej,

- komunikacji młodzieży z liderem i władzami miast,

- konfliktów i sposobów ich rozwiązywania,

- współpracy grupowej w aktywnym społeczeństwie,

- planowania oraz realizacji projektów i działań przez młodzież.

Po realizacji warsztatów prowadzonych przez troje trenerów z Wilna, młodzieżowi radni uczestniczyli w grupach dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu w Kłajpedzie.