Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

  • Galeria

W miesiącu lutym odbyła się pierwsza sesja Młodzieeżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego IV kadencji. Wzięli w niej udział zaproszeni goście - burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank, zastępca burmistrza pan Krzysztof Widźgowski, przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Nadolski, pani Dorota Osińska - kierownik referatu oświaty, kultury i sportu, pan Lech Bober - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów oraz dyrektor naszej skzoły pani Bożena Rutkowska-Marciniak. Otwarcia sesji dokonała pani Magdalena Kortes, opiekun MRM, po czym młodzi radni przystąpili do wyboru prezydium. Miło nam poinformować, że przewodniczącą została uczennica naszej szkoły - Partrycja Chmielewska z klasy VIII b, a jej zastępcą WIktoria Langa z klasy VII b. Sekretarzem został uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka Marcin Machajski. Gratulujemy!