Wymiana międzynarodowa

  • Galeria

W dniach 6-11 marca 2019 kolejny raz gościliśmy w naszym mieście i szkole młodzież wraz ze swoimi opiekunami z Rosji, z miejscowości Gurjewsk i Wielkie Isakowo, położonych w obwodzie Kaliningradzkim.

DZIEŃ I

Goście po przyjeździe z Rosji nie mieli czasu się nudzić. W pierwszym dniu przygotowano szereg atrakcji dla naszych gości. Odbyło się  spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani Daniela Kowalska - Dyrektor Biblioteki w sposób niezwykle interesujący i ciekawy dla ucha słuchacza opowiadała o działalności biblioteki. Zebranej młodzieży i opiekunom przedstawiona została prezentacja, która była swoistą wędrówką po historii biblioteki. W dalszej części wizyty Pani Dyrektor zapoznała swoich gości z poszczególnymi działami mieszczącymi się w bibliotece oraz pracownią regionalną z czytelnią multimedialną. Po wizycie w Bibliotece Miejskiej przyszedł czas na wizytę w największym zakładzie produkcyjnym w Nowym Mieście Lubawskim, będącym również zakładem patronackim naszej szkoły - Szynaka Interline. Pracownicy zakładu oprowadzili młodzież po wszystkich działach , przedstawiając im szczegółowy zakres działań. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki przygotowane przez Zakład Szynaka Interline.  Na zakończenie pracowitego dnia odbyło się ognisko integracyjne w Aleksandrówce, podczas którego młodzież miała okazję  lepiej się poznać .

DZIEŃ DRUGI

W kolejnym dniu cała grupa udała się na wycieczkę do Golubia-Dobrzynia, w którym zwiedzano zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV w. Po zamku oprowadzał nas  przewodnik. Trasa zwiedzania obejmowała dziedziniec, piwnice, palenisko hipokaustum, muzeum etnograficzne, izbę tortur, końskie schody, loch głodowy, celę pokutniczą, dormitorium- sypialnia braci rycerzy, refektarz , kaplicę, salę szpitalną, kapitularz. Podczas zwiedzania przewodnik opowiadał legendy związane z historią zamku jak i również samym miastem. W klimatycznej, odznaczającej się niepowtarzalnym , średniowiecznym wnętrzem sali odbyły się warsztaty zielarskie , w których każdy wykonywał swój wymarzony zielnik. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa. Po południu uczestnicy wymiany udali się do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez P. Natalię Reszkę. . Dla grupy Rosjan i Polaków w ramach Manufaktury Zawodów Dawnych zorganizowane zostały warsztaty linorytnicze. Przy pomocy dłuta oraz linoleum "młodzi artyści plastycy" mogli zaprojektować swoje inicjały wraz elementami ozdobnymi. Po ich wykonaniu efekty pracy zostały przeniesione na matrycę, pozwalając tym samym stworzyć autorską ilustrację. Wyryta matryca może posłużyć uczestnikom warsztatów jako stempel wielokrotnego użytku. Na zakończenie dnia w szkole odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez panie Annę Sapałę-Ponieważ i Justynę Neumann. Młodzież tańczyła beligijkę oraz uczyła się polskiego tańca narodowego - poloneza.

DZIEŃ TRZECI

Piątek był dniem w którym uczestniczy wymiany wzięli udział w zajęciach lekcyjnych z języka polskiego, matematyki, chemii oraz języka hiszpańskiego w naszej szkole. Szczególnie przydatne okazały się dla naszych gości zajęcia z języka polskiego prowadzone w dwóch grupach przez panie Renatę Żurańską i Żanetę Cherkowską. Także podczas zajęć z matematyki i chemii (prowadzone przez panie Lidię Wiśniewską i Teresę Bagińską) młodzież miała okazję wymienić się spostrzeżeniami, wiadomościami, a także słownictwem specjalistycznym. Natomiast język hiszpański (prowadzony przez panią Iwonę Markuszewską) był zupełną nowością zarówno dla grupy polskiej, jak i rosyjskiej. To była prawdziwa petarda dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie. W dalszej części odbyła się prelekcja dotycząca cyberprzemocy i dopalaczy oraz warsztaty plastyczne, podczas których młodzież stworzyła pod kierunkiem pani Marii Wilemskiej piękne plakaty dotyczące profilaktyki antynikotynowej i przemocy w sieci, oddające w całości istotę problemu. Po zajęciach w szkole młodzież udała się do Urzędu Miejskiego na spotkanie z zastępca burmistrza Panem Krzysztofem Widźgowskim. Pan Burmistrz opowiedział o naszym mieście oraz oprowadził młodzież po urzędzie i jego ciekawych zakamarkach. Dzień zakończył się wspólną rozrywką w klubie bowlingowym przygotowaną przez rodziców.

DZIEŃ CZWARTY

Dzień czwarty do południa był dniem odpoczynku, przebywania w rodzinnym gronie, delektowaniem się polskim stylem życia.

W sobotnie popołudnie, poprzedzone warsztatami pieczenia chleba prowadzonymi przez panie Annę Sapałę – Ponieważ i Agnieszkę Bochenek, uczestnicy wymiany wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi spotkali się w auli szkolnej, aby wspólnie podsumować trzy dni intensywnych zajęć. W imieniu Burmistrza Miasta głos zabrała pani Dorota Osińska, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, która podkreśliła, jak ważne są międzynarodowe kontakty naszej młodzieży, ich rodzin oraz mieszkańców miasta.

DZIEŃ PIĄTY

W niedzielę wszyscy udali się na wycieczkę do Gdańska, w którym zwiedzano wystawę stałą w Muzeum II wojny światowej. Młodzież nie kryła wzruszenia oraz emocji związanych z jakże trudną historią stosunków polsko-rosyjskich w latach 1939-1945. Po wizycie w muzeum wszyscy udali się do Aquaparku w Sopocie aby wspólnie bawić się i odpocząć.

DZIEŃ SZÓSTY

W godzinach porannych niestety trzeba było się pożegnać . Wspólnych podziękowań nie było końca. Nikt nie krył wzruszenia. Deszcz łez towarzyszył każdemu, zwłaszcza młodzieży, która już odlicza dni i godziny do rewizyty u swoich towarzyszy  z Gurjewska i Wielkiego Isakowa .

Wymiana była finansowana ze środków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Koordynatorzy wymiany – Magdalena Kortes, Piotr Gorzka i Tomasz Kawiecki dziękują wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w wymianę polsko-rosyjską pełniąc różnorodną, ważną rolę; wszystkim osobom z którymi podczas wymiany współpracowaliśmy za ich otwartość i ciepłe przyjęcie w swoich placówkach oraz rodzicom naszej młodzieży, dzięki których gościnności młodzież rosyjska czuła się w ich rodzinach, jak  w swoich domach. Każdy dołożył cegiełkę i miał wpływ na to aby goście z Rosji wspominali i opowiadali o Nas z wielką radością i pozytywnym uśmiechem na twarzy. Wielkie dzięki!!!