Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Komunikat nr 2/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich

w sprawie zmiany organizaji pracy szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 r.

w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 05 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w wypadku strajku w naszej placówce zmienia się organizacja pracy szkoły :

- Rekolekcje będą przebiegały zgodnie z planem, uczniowie klas I – III będą uczestniczyły w rekolekcjach i Mszy Świętej w Kościele – rodziców proszę o przyprowadzenie i odebranie dzieci – 11:15 – 12:30 – opieka w Kościele : P. I. Markuszewska i P. A. Mossakowska,

- Uczniowie klas starszych mają rekolekcje w szkole na sali gimnastycznej, pod opieką Ks. A. Waksa i P. B. Rutkowskiej - Marciniak,

- W trzecim dniu rekolekcji 10.04.2019r. spotkanie rekolekcyjne klas VII - VIII i IV – V odbędzie się w Wincentówce,

- Na terenie szkoły od 08.04.2019r. będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci przedszkolnych, świetlicowych, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki. Opiekun P. T. Kasprowicz i P. H. Graczyk,

- Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej od godz. 08:00 do 15:00 od 08.04.2019r. . Dyrektorzy tych placówek zapraszają na zajęcia warsztatowe.

O dalszym przebiegu pracy szkoły poinformujemy w następnym komunikacie.

 

                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                   mgr Bożena Rutkowska-Marciniak