Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat 4/2019 – 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich

 

W sprawie organizacji zajęć w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

W okresie świątecznym (18, 19 i 23 kwietnia) na terenie szkoły będzie funkcjonowała świetlica przedszkolna i szkolna.

- świetlica przedszkolna od godz. 7:00 do 17:00 w Pawilonie

- świetlica szkolna (klasy SP I-V) od 8:00 do 16:00 w sali nr 7 (budynek główny szkoły).

Proszę o zgłaszaniu udziału dzieci w zajściach świetlicowych pod numerem szkoły 564742271.