Spotkanie z archeologiem

We wtorek 2 kwietnia odbyło się w naszej szkole spotkanie z archeologiem dla klas IV, V i VII. Pan dr Arkadiusz Koperkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, w czasie ciekawej prezentacji, przybliżył uczniom zawód archeologa, a także zapoznał ich z historią naszego regionu. Uczniowie mogli również zobaczyć przywiezione eksponaty. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie, uczniowie zadawali wiele pytań i zaprosili Pana Arkadiusza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w miejscu wykopalisk w naszym powiecie. Organizatorem spotkania była pani Joanna Barańska.