Ostatnie takie pożegnanie...

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się pożegnanie absolwentów Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich. To już ostatni rocznik, który opuścił szkolne mury zgodnie z reformą edukacji przeprowadzoną dwa lata wcześniej. Nie odbyło się bez wzruszeń, ciepłych słów i pożegnań.

Pani dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak przybliżyła zebranym w Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury największe osiągnięcia gimnazjalistów, a zastępca burmistrza pan Krzysztof Widźgowski nie krył wzruszenia opowiadając o cnotach filomackich i sukcesach naszej szkoły.

Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody książkowe, złote tarcze i laury gimnazjalne. Nagrodzono także uczestników konkursów przedmiotowych, uczniów realizujących Indywidualny Program Nauczania oraz tych, którzy brali udział w różnego rodzaju konkursach na szczeblu powiatowym bądź działali na rzecz lokalnej społeczności i innych osób. Wychowawcy pogratulowali także rodzicom uczniów i podziękowali za współpracę.

Złote tarcze, które corocznie otrzymują najlepsi z najlepszych – za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym bądź za osiągnięcie przez trzy lata średniej co najmniej 5,0 otrzymali w tym roku: Kamil Abramowski, Dawid Balewski, Joanna Dąbrowska, Anna Grabowska, Julia Jonowska, Adrian Klepcewicz, Dominik Kotewicz, Wiktoria Kowalska, Karol Połomski, Zuzanna Rzemińska, Jan Samulewicz, Filip Siekliński, Kornelia Skóra, Jakub Smoczyński, Zofia Suchocka oraz Kornelia Szymankiewicz.

Laur gimnazjalny, który przyznawano corocznie za godne reprezentowanie szkoły oraz za działalność społeczną i sportową otrzymali: Hubert Barski, Agata Bielska, Martyna Bober, Mateusz Dziodko, Michał Gołdon, Julia Gomuła, Julia Idziak, Marta Kapusta, Julia Kowalska, Maria Marciniak, Hanna Rybicka i Agata Zielińska.

Pani dyrektor podziękowała także rodzicom, którzy przez trzy lata pracowali w Radzie Rodziców oraz wręczyła tytuły Przyjaciela Szkoły – otrzymali je w tym roku panie Dorota Rzemińska i Monika Rybicka oraz pan Radosław Rzemiński.

Po zakończeniu części oficjalnej głos zabrali nauczyciele – we wzruszającym przemówieniu podziękowano za dwadzieścia lat pracy w gimnazjum – uczniom, rodzicom i dyrekcji oraz zaśpiewano piosenkę „Tak bardzo wierzę w nas” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

W dalszej części młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny z elementami kabaretu. Absolwenci wcielili się w swoich nauczycieli dziesięć lat później i zorganizowali zjazd absolwentów. Nie zabrakło braw, śmiechu ale tez i łez, które towarzyszyły zarówno ostatnim gimnazjalistom, jak i ich nauczycielom i rodzicom. -