Aktywna tablica

  • Galeria

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zadaniem projektu było zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów, głośników lub innych urządzeń pozwalających  na przekaz dźwięku.

Technologia informacyjna i komunikacyjna (TIK) to połączenie technologii informatycznej z innymi, głównie z technologią komunikacyjną, np. komputer wraz z oprogramowaniem, telefony komórkowe, smartfony, telewizja inny sprzęt medialny.

Nakłady finansowe poniesione na realizację programu przyczyniły się do poszerzenia bazy elektronicznych zasobów szkoły. W ramach tego programu zakupiliśmy 2 dotykowe monitory interaktywne o przekątnej 65 cali. Monitory zostały zainstalowane w 2 salach lekcyjnych 28 sierpnia 2019 r. Tego samego dnia odbyło się szkolenie z obsługi tych monitorów. W szkoleniu uczestniczyły Anna Sapała – Ponieważ i Justyna Wiśniewska.Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zapoznali się z zasadami działania tablicy interaktywnej. Zaletą tablicy SMART jest to, że uczniowie mogą pisać i sterować komputerem na monitorze tablicy za pomocą specjalnych pisaków lub po prostu za pomocą swych palców. Narzędzia do tworzenia elektronicznego pisma to między innymi różnokolorowe pisaki, zakreślacze, pióro - stalówka, pióro - pędzel, pióro - kredka świecowa. Dużą atrakcją dla uczniów jest działanie trójfunkcyjnego pisaka. Pisak ten spełnia trzy nietypowe funkcje: narysowane przez dzieci koło uruchamia działanie reflektora, który podświetla wskazane części ekranu tablicy. Narysowany prostokąt pełni funkcję lupy, a pisanie tym pisakiem powoduje, że cyfrowy atrament znika i pojawia się dopiero po pewnym czasie. Uczniowie mogą również korzystać z zasobów bazy tablicy i wyszukiwać potrzebne na zajęcia zagadnienia, mapy, ilustracje, opracowywać projekty graficzne  i tekstowe. Tablica rozpoznaje obsługuje gesty: powiększ lub zmniejsz obiekt, obróć obiekt, przejdź do następnej strony, zapisz stronę, usuń tekst, grupuj materiały itp. Wykorzystanie tablicy na zajęciach w przedszkolu i szkole jest doskonały uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania. Dzięki takim nowoczesnym pomocom dydaktycznym współczesne nauczanie nabiera nowego wymiaru.