Ślubowanie klas pierwszych

  • Galeria

  Ślubowanie klas pierwszych to bardzo ważny moment w życiu każdego ucznia. W naszej szkole nastąpił on 21 października 2019 roku. Cała uroczystość poprzedzona była licznymi próbami, ale i tak emocje u dzieci i rodziców licznie przybyłych tego dnia do szkoły, były duże.

         Pierwszaki wkroczyły do auli w pięknych, galowych strojach pod opieką wychowawczyń: p. Anny Falkowskiej - kl. I a, oraz  pod opieką p. Justyny Wiśniewskiej – kl. I b.

        Na uroczystość przybyli goście: Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Nadolski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu p. Mirosław Urbanowski, radny p. Adam Kłosowski, Przewodniczący Rady Rodziców p. Łukasz Okołowski, dyrektor szkoły p. Bożena Rutkowska- Marciniak, wicedyrektor p. Hanna Graczyk. Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego reprezentowała p. Paulina Rolka.

        Dyrektor Szkoły p. Bożena Rutkowska- Marciniak w serdecznych słowach powitała zgromadzonych gości, licznie przybyłych na tę uroczystość rodziców oraz pierwszoklasistów, życząc im wielu sukcesów na nowej drodze edukacyjnej.Do życzeń przyłączyli się Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Nadolski oraz Przewodniczący Rady Rodzicówp. Łukasz Okołowski.

        Następnie dzieci z klas pierwszych zaprezentowały  swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w programie artystycznym.

Wreszcie nadszedł moment pasowania uczniów, po którym odbyło się uroczyste ślubowanie. Dyrektor szkoły p. Bożena Rutkowska- Marciniak wręczyła dzieciom birety oraz pamiątkowe dyplomy, natomiast przedstawiciele rodziców- upominki. Po skończonej uroczystości dzieci wraz z rodzicami i wychowawczyniami rozeszły się do sal lekcyjnych na słodki poczęstunek ufundowany przez rodziców.

Dzisiejsze wydarzenie było niezwykłym przeżyciem dla jeszcze niedawnych przedszkolaków, dzisiaj już uczniów naszej szkoły. Życzymy dzieciom oraz ich rodzicom licznych sukcesów i osiągnięć w dalszej edukacji.