"Szkoła Pamięta" - udział naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji

Początek listopada to czas zadumy i refleksji nad przemijaniem i kruchością ludzkiego życia. To także czas, w którym odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci, ważne dla nas Polaków. W tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Szkoła Pamięta". Polegała ona na odwiedzeniu miejsc pamięci, zapaleniu zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i bohaterów lokalnych i narodowych. Jak co roku, odwiedziliśmy miejsca pamięci w Nowym Mieście Lubawskim, a także groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.