"BohaterOn - włącz historię!"

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W tym roku pierwszy raz właczyliśmy się w akcję BohaterOn - podczas "nocki w szkole" uczniowie klasy VI a wysłuchali prelekcji dotyczącej genezy, przebiegu i skutków Powstania Warszawskiego, obejrzeli kilka odcinków tzw. historii mówionej, w której powstańcy warszawscy opowiadali swoje dzzieje z lat 1939-1945, a w szczególności z okresu Powstania Warszawskiego. Na zakończenie przy dźwiękach "(Nie)zakazancyh piosenek" uczniowie tworzyli kartki i laurki skierowane do Powstańców Warszawskich. Koordynatorem akcji była nauczycielka historii - Magdalena Kortes.