Wspomnienie Dnia Papieskiego

  • Galeria

Uczniowie klasy V b, V c i VI b, chcąc uczcić 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz 41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyłę  na papieża, przygotowali pod kierunkiem polonisty Teresy Łukwińskiej wzruszający montaż słowno – muzyczny Dobrze, że byłeś…poświęcony naszemu papieżowi. W oprawie muzycznej, którą zapewniły pani Justyna Suwińska oraz pani Karolina Niedźwiedzińska nie zabrakło Barki, ulubionej pieśni Jana Pawła II.

         Z okazji Dnia Papieskiego, 16 października 2019 r. uczniowie zaprosili nauczycieli i uczniów na uroczystość  do auli szkolnej, a w niedzielę 20 października zaprezentowali akademię w nowomiejskim sanktuarium. 

         Ksiądz Proboszcz Zbigniew Markowski, dziękując młodzieży i ich opiekunom, przypomniał, że każdy sam wybiera drogę, którą chce kroczyć, ale Jan Paweł II modlił się, żeby młodzi ludzie umieli dokonywać właściwych wyborów, żeby wybierali drogę, która prowadzi do Boga.

          Za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uroczystości uczniom i nauczycielom podziękowała też pani dyrektor Bożena Rutkowska – Marciniak, która jednocześnie pogratulowała rodzicom utalentowanych dzieci.