Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

W środę 5 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się wojewódzkie spotkanie szkół realizujących i wdrażających projekt Szkoła Promująca Zdrowie.  Wśród zaproszonych gości byli m.in. Warmińso-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki, dyrektor delegatury w Elblągu Pani Małgorzata Adamowicz, koordynator Szkół Promujących Zdrowie w delegaturze elbląskiej- Pani Mirella Nowińska, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego- Pan Radosław Gruss, Kierownik Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w Olsztynie Pan Andrzej  Szczapa. Życzenia dla uczestników konferencji przesłał Pan Andrzej Zakrzewski dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Władze lokalne reprezentował Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Wójta Gminy Grodziczno reprezentował Pan Jacek Grzywacz skarbnik gminy. Na konferencję przybyli również przewodniczący Rady Miasta- Pan Andrzej Nadolski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu- pan Mirosław Urbanowski, Ksiądz Kanonik Zbigniew Markowski oraz liczni zgromadzeni komendanci, dyrektorzy i kierownicy placówek współpracujących ze szkołami
w zakresie wdrażania zdrowego stylu życia.Przybyłych na konferencje gości przywitali organizatorzy- Jerzy Resicki dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, Bożena Rutkowska-Marciniak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich oraz Urszula Ewertowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie. Pozdrowienia dla uczestników konferencji oraz podziękowania za jej organizację przekazał Gospodarz Miasta- Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Pan Józef Blank. Podkreślił również znaczenie wspierania się w działaniach promujących zdrowie przez jednostki oświatowe oraz wszystkie jednostki wspierające szkoły. Pan Krzysztof Marek Nowacki- Kurator Oświaty, podziękował wszystkim za udział i organizację  konferencji, podkreślił znaczenie działań prozdrowotnych dla rozwoju społeczności szkolnych. Zwrócił również uwagę na znaczenie historyczne tych terenów
w walce o polskość w 100 lecie powrotu Nowego Miasta do Macierzy. Organizatorzy konferencji pochwalili się dobrymi praktykami w zakresie działań prozdrowotnych wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Iwona Krajewska przedstawiła prezentację: „Wspieranie rozwiązań działań  młodzieży przez działania Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji”. Nad całym  przedsięwzięciem czuwała Pani Anna Zdaniukiewicz wojewódzki koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie. O dobry nastrój zadbały dzieci za szkół nowomiejskich Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie. Myślą przewodnią spotkania, a jednocześnie tematem wykładu podsumowującego było „Wspieranie dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty”, który na zakończenie konferencji wygłosił Pan Profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski- kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.