Wydarzenia

Wydarzenia (434)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dnia 31.01.2021 nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Finale WOŚP. Już w piątek udało się zebrać wśród rodziców przedszkola i uczniów klas 0-3 -1419,65 zł .W dzień 29 finału na ulice miasta   ruszyło 20 wolontariuszy pod opieką nauczycieli naszej szkoły. Od rana wszyscy dzielnie kwestowali ,niektórzy przebrani w stroje bajkowe , w rezultacie zebrali do skarbonek 4999,65 zł. Łącznie wpłaciliśmy do Sztabu MCK 6419,55 zł.
Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i opiekunom serdecznie dziękujemy  za pomoc i wsparcie.
Koordynatorzy akcji Maria Michalska i Maja Orzechowska
Czytaj dalej...

Burmistrz wręczył certyfikaty uczestnikom projektu

W dniach 5 i 8 lutego 2021 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, z zachowaniem reżimu sanitarnego, Burmistrz Józef Blank wręczył uczestnikom projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” certyfikaty (TELC/TOEIC) zdanych egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikaty (ECCC/ECDL) zdanych egzaminów zewnętrznych z informatyki. Podkreślić należy, że te certyfikaty są honorowane na całym świecie i będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i uczelni oraz przez przyszłych pracodawców w kraju i zagranicą.

Projekt pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” realizowany w trzech nowomiejskich szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku objętych zostało 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zrealizowany został w kwocie 1.824.818,28 zł, w tym kwota dofinansowania 1.724.618,86 zł oraz niepieniężny wkład własny w wysokości 100.199,42 zł w postaci udostępnienia sal dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć i szkoleń.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz zajęć językowych i informatycznych, uczniowie bezpłatnie brali udział w zajęciach rozwijających, wyrównujących i kołach zainteresowań. Zorganizowane zostały również m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii. Nowością była organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

W ramach projektu szkoły doposażone zostały w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego na łączną kwotę 251.878,15 złotych.

Czytaj dalej...

"Czysta woda-zdrowia doda"

 

 W październiku uczniowie klas I – III naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach picia zdrowej wody. Celem warsztatów „Czysta woda – zdrowia doda” było przede wszystkim przekazanie dzieciom wiedzy na temat funkcji wody w organizmie ludzkim, pokazanie różnic między wodą a słodzonymi napojami, nauka przygotowania zdrowej „wody smakowej” w oparciu o świeże owoce, warzywa, zioła oraz zmiana nawyków żywieniowych – zachęcenie do picia czystej wody, zamiast napojów słodzonych. Warsztatowe zajęcia dydaktyczne podzielone były na trzy części. Część pierwsza miała na celu zapoznanie uczniów z tematem warsztatów. Nauczyciele, stosując różnorodne metody i formy pracy oraz wykorzystując liczne pomoce dydaktyczne przekazali uczniom wiedzę na temat znaczenia wody w życiu roślin i zwierząt oraz organizmie człowieka. W części drugiej dzieci wykonywały eksperymenty, których wynik miał dać odpowiedź na pytania: „Czy każda woda nadaje się do picia?”, „Ile cukru zawierają przykładowe napoje słodzone?”, „Ile cukru zjadamy w ciągu roku?”. W finałowej części uczniowie przygotowywali zdrowy napój zrobiony na bazie zdrowej wody, owoców, warzyw i ziół. Własnoręcznie zrobiony napój wszystkim smakował i został wypity do ostatniej kropli. Warsztaty zakończyły się wspólnym czytaniem wiersza o wodzie oraz przekazaniem rodzicom krótkiej informacji – wskazówki dotyczącej picia zdrowej wody w domach. Akcja ta przyniosła dzieciom dużo radości i zabawy  oraz przekonała je, że picie wody jest dla wszystkich najzdrowsze.

Czytaj dalej...

Kolorowy tydzień w klasach I-III

Od 28 września do 2 października w naszej szkole trwał KOLOROWY TYDZIEŃ. Była to akcja promująca jedzenie warzyw i owoców podczas śniadania w szkole. Akcję poprzedziły zajęcia z edukacji przyrodniczej, podczas których omawiano wartości odżywcze warzyw i owoców. Dzieci utrwaliły również budowę Piramidy Zdrowia. Przez cały tydzień uczniowie klas I - III przynosili warzywa lub owoce w następujących kolorach: poniedziałek -  kolor czerwony, wtorek - kolor żółty, środa - kolor pomarańczowy, czwartek - kolor zielony, piątek - kolor fioletowy. Nawet najmłodsi są świadomi tego, że warzywa i owoce są podstawą codziennej diety. Produkty te dostarczają wielu cennych i niezbędnych składników dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jedzenie warzyw i owoców jest zdrowe i pyszne. Zdrowe śniadanie to moc, energia i uśmiech na cały dzień! 

Czytaj dalej...

Wytyczne dyrektora szkoły na czas pandemii koronawirusa

Wytyczne Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im.Filomatów Nowomiejskich  w Nowym Mieście Lubawskim dla Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Pracowników                     

 obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

 

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko i wyłącznie uczeń, nauczyciel, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko i wyłącznie uczeń, nauczyciel, pracownik,   w rodzinie którego domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do stosowania maseczki i dezynfekcji rąk.
 4. Ogranicza się do minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. O ile to możliwe zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową (tel. do kontaktu 564742271, e – mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 5. Uczniowie korzystają z przydzielonych im wejść do szkoły:
  • wejście główne od boiska szkolnego – dla klas I a, III a, VI b, VII b,
  • wejście od strony auli – dla klas IV a, VII a,
  • wejście od ulicy Działyńskich – dla klas II a, II b,
  • wejście do sali muzycznej – dla klasy VI c.
 6. Nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz klienci szkoły korzystają tylko i wyłącznie z wejścia głównego.
 7. Rodzice przyprowadzający dziecko klas I – III pozostawiają je przy wyznaczonym wejściu, dalej uczeń idzie do swojej klasy z wychowawcą.
 8. Każdemu uczniowi i pracownikowi będzie badana temperatura ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku wysokiej temperatury (38°C) dziecko nie będzie przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 9. Pomiaru temperatury w izolatorium dokonuje osoba wskazana przez dyrektora; ta sama osoba opiekuje się uczniem do czasu odbioru dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Sala nr 3 przeznaczona jest na izolatorium dla osoby z objawami infekcji.
 11. Każdy oddział jest „przypisany” do jednej sali, w której odbywają się wszystkie zajęcia oprócz wychowania fizycznego; zajęcia komputerowe odbywają się w ich stałych salach z wykorzystaniem mobilnej pracowni informatycznej i tablicy interaktywnej; w przypadku zajęć z języków obcych dzielonych na grupy, wskazana grupa udaje się  do wyznaczonej sali i następnie wraca na pozostałe zajęcia do stałej sali. Wykaz przydzielonych sal zostanie przekazany uczniom 1 września 2020 r.
 12. Nauczyciele i pracownicy obowiązkowo pracują, przemieszczają się w budynku szkoły stosując maseczkę bądź przyłbicę.
 13. W czasie wchodzenia, przemieszczania się i przerw międzylekcyjnych uczniowie obowiązkowo noszą maseczki/przyłbice; zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.
 14. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I – III organizują nauczanie „bezdzwonkowo” uwzględniając zajęcia z innymi nauczycielami (religia, język angielski, informatyka, wychowanie fizyczne); korzystają ze stołówki bez obecności innych uczniów.
 15. Ławki w salach lekcyjnych zostaną możliwie najbardziej odsunięte od siebie.
 16. Każdy nauczyciel na zakończenie lekcji dezynfekuje swoje biurko.
 17. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.
 18. Po każdej lekcji obowiązkowe jest wietrzenie sali – okna otwiera nauczyciel kończący zajęcia w danej sali.
 19. W szkole do odwołania nie funkcjonuje sklepik szkolny.
 20. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji i przerw.
 21. Uczniowie wszystkie przerwy mogą spędzać na dziedzińcu szkolnym w wyznaczonych dla klas sektorach (w wypadku deszczu uczniowie pozostają w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego poprzedzającą przerwę lekcję).
 22. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów na lekcje w klasach I – III i na zajęciach świetlicowych.
 23. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 

Czytaj dalej...

Dzień Matki

W ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunami już od kilku lat organizują Dzień Mamy. Święto to przybierało różne formy, takie jak: wycieczki rowerowe, pikniki w Aleksandrówce, montaże słowno-muzyczne. W tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację, przygotowaliśmy życzenia dla mam w formie filmiku, który mamy przyjemność przedstawić. Przy okazji dziękuję wszystkim artystom za zaangażowanie w projekt i panu Markowi Piątkowskiemu za przygotowanie muzyczne. Film przygotowały opiekunki wolontariatu - panie Maria Michalska i Maja Orzechowska.

https://www.youtube.com/watch?v=He62tjC6NQ8

Czytaj dalej...

Matematyczny Filomata

Dnia 19 maja 2020 r. odbył się KONKURS MATEMATYCZNY ONLINE DLA KLAS V-VI  "MATEMATYCZNY FILOMATA". Udział wzięło 18 uczniów - 8 uczniów klas V i 10 uczniów klas VI. Do rozwiązania było 20 zadań zamkniętych, w których należało wskazać odpowiedź właściwą. Zadania sprawdzały logiczne myślenie uczniów oraz opanowanie materiału na poziomie klasy V lub VI. W kategorii klas V najwięcej punktów (90%) zdobyła Martyna Szczepańska z kl.V b. W kategorii klas VI najwyższy wynik (95%) uzyskali: Maja Wiśniewska z kl.VI a i Bartosz Kuca z kl.VI b. Otrzymali oni tytuł "Matematyczny Filomata". GRATULUJEMY!!! Konkurs przygotowały  i przeprowadziły Katarzyna Dąbkowska i Hanna Graczyk.

Czytaj dalej...

Konkurs logopedyczny - zaproszenie!

ZAPROSZENIE  

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim oraz logopedzi Centrum zapraszają do wzięcia udziału w V Powiatowym konkursie logopedycznym wszystkie szkoły i przedszkola powiatu nowomiejskiego. Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonego regulaminu konkursu oraz karty zgłoszenia logopedom  szkolnym lub nauczycielom, którzy realizują na terenie szkoły zajęcia logopedyczne. Celem konkursu jest między innymi rozwijanie kreatywności poprzez pobudzenie dziecięcej wyobraźni i fantazji.  Pierwszy etap konkursu  zaczyna się w dniu 11 maja  2020 roku i trwa do 29 maja 2020 r. Drugi etap – powiatowy przewidywany jest od 1 czerwca 2020 do 15 czerwca 2020. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z logopedami PCRE: 56 47 260 39/38 lub 602281789

 

Szkolny koordynator konkursu - pani Zaneta Cherkowska

Zdjęcie pracy oraz karty zgłoszeniowej proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

 

 

Czytaj dalej...

Konkurs recytatorski

KONKURS   RECYTATORSKI

Szkoła Podstawowa nr3 im. Filomatów Nowomiejskich ogłasza konkurs recytatorski pt.

Nie ma lepszej pogody niż pogoda ducha!

 1. Celekonkursu:
 2. Odkrywanie recytatorskich umiejętności uczniów.
 3. Popularyzacja piękna słowa mówionego.
 4.  Stwarzaniedzieci imłodzieży możliwości  zdrowej rywalizacji.
 5. Rozwijanie wśród uczniów  postaw kreatywnych.
 6. Motywowanie do optymizmu i pogody ducha poprzez kontakt z dziełem literackim.

II. Adresaci:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V,VI i VIII.

 1. Każdy uczestnik przygotowuje utwór poetycki lub fragment prozy o dowolnej tematyce, jednak utrzymany w nastroju pogodnym, radosnym, optymistycznym . Prezentacja nie powinna przekraczać 3-4 minut.
 2.  Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie nagrywają swoją recytację telefonem lub kamerką komputera, a filmik przesyłają na adres szkoły drogą elektroniczną. Jakość nagrania nie ma wpływu na ocenę recytacji.

IV. Termin:

Termin przesyłania filmików upływa 29 V 2020r. Adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 3:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W temacie wiadomości proszę wpisać: konkurs recytatorski- pani Żaneta Cherkowska.

V. Warunki techniczne

 1. Prezentacja wybranego wiersza lub fragmentu prozy nie może przekraczać 3-4 minut.
 2. Wszystkie prace  powinny  zawierać:
 3. imię, nazwisko autora, klasę,
 4.  autora wybranego do recytacji utworu.

Informacje te należy  przesłać na adres szkoły w wersji elektronicznej w formie załącznika.

 1. Koordynatorem działań związanych z konkursem jest nauczycielka języka polskiego Żaneta Cherkowska.

VI. Gratyfikacja uczestników

1. Każdy uczestnik otrzyma punkty dodatnie za udział w konkursie.

2. Laureaci zostaną dodatkowo nagrodzeni oceną celującą wagi 3 z języka polskiego.

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Librus lub pocztą elektroniczną.                 

Zapraszamy!!!

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS