marzec 2019

Dzień wiosny na sportowo

  • Dział: Wydarzenia

Pierwszy DZIEŃ WIOSNY w SP 3 przywitały klasy 4 i 5 z wychowawczyniami na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie  zaprezentowali swoje przebrania i plakaty z wiosennymi hasłami. Następnie wszyscy przemaszerowaliśmy nad rzekę Drwęcę, aby definitywnie pożegnać zimę i wesoło przywitać wiosnę.

Druga część wydarzenia odbyła się na sali gimnastycznej pod czujnym okiem  nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców oraz pielęgniarki szkolnej . Drużyny klasowe brały udział w takich konkurencjach jak:

- konkurs indywidualny na wiosenne przebranie, gdzie uczniowie mogli się wykazać inwencją twórczą i pomysłowością,

- test wiedzy o zdrowiu,

- konkurs na wykonanie obrazu lub ludzika warzywno- owocowego,

- konkursy sprawnościowe, gdzie drużyny klasowe rywalizowały w skokach na skakance, kręceniu kołem hula-hop, rzutach do kosza, żonglerce czy slalomie z kozłowaniem.

Ze szczególnym zaangażowaniem uczniów przebiegał konkurs na przebranie wychowawczyni za PANIĄ WIOSNĘ. Jak się okazało zadanie to sprawiło ogromną radość zarówno uczniom, jak i wychowawczyniom, ponieważ reprezentanci klas wykazali się ogromną wyobraźnią i kreatywnością podczas wspólnej pracy.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali drobne nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani jabłkiem. Wydarzenie zakończył  wesoły występ  szkolnego zespołu tanecznego „Aplauzik”.

Jako SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE realizujemy jej standardy  i głównym celem corocznego wydarzenia było zaangażowanie każdego ucznia z klasy, integracja zespołu, współpraca w grupach oraz zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne.

Jako organizatorzy  imprezy szkolnej „ WIOSENNIE – ZDROWO- NA SPORTOWO” bardzo się cieszymy, iż na uroczych buźkach naszych wychowanków gościł uśmiech, radość i satysfakcja ze wspólnej zabawy. Emocje towarzyszące dzieciom motywowały i pobudzały ich do kreatywności oraz sprzyjały owocnej pracy dla wspólnego dobra.

My dorośli wychodzimy z założenia, że

 „NAJWAŻNIEJSZY JEST UŚMIECH DZIECKA!” J

 

Wyniki poszczególnych konkurencji:

1) SKOKI NA SKAKANCE

I miejsce- klasa 5 b,  II miejsce- klasa 4 c, III miejsce -klasa 4 a

IV miejsce – klasa 5 a i V miejsce- klasa 4 b

2) ŻONGLERKA PIŁKĄ NOŻNA

I miejsce- klasa 4 b,  II miejsce- klasa 5 b, III miejsce - klasa 4 a

                                               IV miejsce – klasa 5 a i V miejsce- klasa 4 c

3) KRĘCENIE KOŁEM  HULA-HOP

I miejsce- klasa 4 b,  I miejsce- klasa 5 a , III miejsce - klasa 5 b

                                               IV miejsce – klasa 4 a i V miejsce- klasa 4 c

4) SLALOM Z KOZŁOWANIEM

I miejsce- klasa 5 a,  II miejsce- klasa 4 c,  III miejsce - klasa 5 b

                                               IV miejsce – klasa 4 b i V miejsce- klasa 4 a

5) RUTY DO KOSZA

I miejsce- klasa 5 b  II miejsce- klasa 5 a,  III miejsce - klasa 4 a

                                               IV miejsce – klasa 4 c i IV miejsce- klasa 4 b

6) TEST WIEDZY O ZDROWIU

I miejsce- klasa 4 a,   II miejsce- klasa 5 a,  II miejsce - klasa 4 c

                                               IV miejsce – klasa 4 b i V miejsce- klasa 5 b

7) PRZEBRANIE WIOSENNE

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kruszewska

                                      Julia Bagińska

                                      Remek Niedżwiedziński

Czytaj dalej...

Wymiana międzynarodowa

W dniach 6-11 marca 2019 kolejny raz gościliśmy w naszym mieście i szkole młodzież wraz ze swoimi opiekunami z Rosji, z miejscowości Gurjewsk i Wielkie Isakowo, położonych w obwodzie Kaliningradzkim.

DZIEŃ I

Goście po przyjeździe z Rosji nie mieli czasu się nudzić. W pierwszym dniu przygotowano szereg atrakcji dla naszych gości. Odbyło się  spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani Daniela Kowalska - Dyrektor Biblioteki w sposób niezwykle interesujący i ciekawy dla ucha słuchacza opowiadała o działalności biblioteki. Zebranej młodzieży i opiekunom przedstawiona została prezentacja, która była swoistą wędrówką po historii biblioteki. W dalszej części wizyty Pani Dyrektor zapoznała swoich gości z poszczególnymi działami mieszczącymi się w bibliotece oraz pracownią regionalną z czytelnią multimedialną. Po wizycie w Bibliotece Miejskiej przyszedł czas na wizytę w największym zakładzie produkcyjnym w Nowym Mieście Lubawskim, będącym również zakładem patronackim naszej szkoły - Szynaka Interline. Pracownicy zakładu oprowadzili młodzież po wszystkich działach , przedstawiając im szczegółowy zakres działań. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki przygotowane przez Zakład Szynaka Interline.  Na zakończenie pracowitego dnia odbyło się ognisko integracyjne w Aleksandrówce, podczas którego młodzież miała okazję  lepiej się poznać .

DZIEŃ DRUGI

W kolejnym dniu cała grupa udała się na wycieczkę do Golubia-Dobrzynia, w którym zwiedzano zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV w. Po zamku oprowadzał nas  przewodnik. Trasa zwiedzania obejmowała dziedziniec, piwnice, palenisko hipokaustum, muzeum etnograficzne, izbę tortur, końskie schody, loch głodowy, celę pokutniczą, dormitorium- sypialnia braci rycerzy, refektarz , kaplicę, salę szpitalną, kapitularz. Podczas zwiedzania przewodnik opowiadał legendy związane z historią zamku jak i również samym miastem. W klimatycznej, odznaczającej się niepowtarzalnym , średniowiecznym wnętrzem sali odbyły się warsztaty zielarskie , w których każdy wykonywał swój wymarzony zielnik. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa. Po południu uczestnicy wymiany udali się do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez P. Natalię Reszkę. . Dla grupy Rosjan i Polaków w ramach Manufaktury Zawodów Dawnych zorganizowane zostały warsztaty linorytnicze. Przy pomocy dłuta oraz linoleum "młodzi artyści plastycy" mogli zaprojektować swoje inicjały wraz elementami ozdobnymi. Po ich wykonaniu efekty pracy zostały przeniesione na matrycę, pozwalając tym samym stworzyć autorską ilustrację. Wyryta matryca może posłużyć uczestnikom warsztatów jako stempel wielokrotnego użytku. Na zakończenie dnia w szkole odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez panie Annę Sapałę-Ponieważ i Justynę Neumann. Młodzież tańczyła beligijkę oraz uczyła się polskiego tańca narodowego - poloneza.

DZIEŃ TRZECI

Piątek był dniem w którym uczestniczy wymiany wzięli udział w zajęciach lekcyjnych z języka polskiego, matematyki, chemii oraz języka hiszpańskiego w naszej szkole. Szczególnie przydatne okazały się dla naszych gości zajęcia z języka polskiego prowadzone w dwóch grupach przez panie Renatę Żurańską i Żanetę Cherkowską. Także podczas zajęć z matematyki i chemii (prowadzone przez panie Lidię Wiśniewską i Teresę Bagińską) młodzież miała okazję wymienić się spostrzeżeniami, wiadomościami, a także słownictwem specjalistycznym. Natomiast język hiszpański (prowadzony przez panią Iwonę Markuszewską) był zupełną nowością zarówno dla grupy polskiej, jak i rosyjskiej. To była prawdziwa petarda dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie. W dalszej części odbyła się prelekcja dotycząca cyberprzemocy i dopalaczy oraz warsztaty plastyczne, podczas których młodzież stworzyła pod kierunkiem pani Marii Wilemskiej piękne plakaty dotyczące profilaktyki antynikotynowej i przemocy w sieci, oddające w całości istotę problemu. Po zajęciach w szkole młodzież udała się do Urzędu Miejskiego na spotkanie z zastępca burmistrza Panem Krzysztofem Widźgowskim. Pan Burmistrz opowiedział o naszym mieście oraz oprowadził młodzież po urzędzie i jego ciekawych zakamarkach. Dzień zakończył się wspólną rozrywką w klubie bowlingowym przygotowaną przez rodziców.

DZIEŃ CZWARTY

Dzień czwarty do południa był dniem odpoczynku, przebywania w rodzinnym gronie, delektowaniem się polskim stylem życia.

W sobotnie popołudnie, poprzedzone warsztatami pieczenia chleba prowadzonymi przez panie Annę Sapałę – Ponieważ i Agnieszkę Bochenek, uczestnicy wymiany wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi spotkali się w auli szkolnej, aby wspólnie podsumować trzy dni intensywnych zajęć. W imieniu Burmistrza Miasta głos zabrała pani Dorota Osińska, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, która podkreśliła, jak ważne są międzynarodowe kontakty naszej młodzieży, ich rodzin oraz mieszkańców miasta.

DZIEŃ PIĄTY

W niedzielę wszyscy udali się na wycieczkę do Gdańska, w którym zwiedzano wystawę stałą w Muzeum II wojny światowej. Młodzież nie kryła wzruszenia oraz emocji związanych z jakże trudną historią stosunków polsko-rosyjskich w latach 1939-1945. Po wizycie w muzeum wszyscy udali się do Aquaparku w Sopocie aby wspólnie bawić się i odpocząć.

DZIEŃ SZÓSTY

W godzinach porannych niestety trzeba było się pożegnać . Wspólnych podziękowań nie było końca. Nikt nie krył wzruszenia. Deszcz łez towarzyszył każdemu, zwłaszcza młodzieży, która już odlicza dni i godziny do rewizyty u swoich towarzyszy  z Gurjewska i Wielkiego Isakowa .

Wymiana była finansowana ze środków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Koordynatorzy wymiany – Magdalena Kortes, Piotr Gorzka i Tomasz Kawiecki dziękują wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w wymianę polsko-rosyjską pełniąc różnorodną, ważną rolę; wszystkim osobom z którymi podczas wymiany współpracowaliśmy za ich otwartość i ciepłe przyjęcie w swoich placówkach oraz rodzicom naszej młodzieży, dzięki których gościnności młodzież rosyjska czuła się w ich rodzinach, jak  w swoich domach. Każdy dołożył cegiełkę i miał wpływ na to aby goście z Rosji wspominali i opowiadali o Nas z wielką radością i pozytywnym uśmiechem na twarzy. Wielkie dzięki!!!

Czytaj dalej...

Szachowa noc w szkole.

W dniu 22 marca kółko szachowe udało się na „noc w szkole”. Nie zabrakło atrakcji – młodzi adepci szachów rozegrali turniej, brali dział w podchodach, aerobiku, bawili się w szukanego oraz przygotowywali zdrowe kanapki. Ponadto utrwalili swoją wiedzę z wielu dziedzin – szczególnie z szachów, lektur i polskich zwyczajów grając w gry interaktywne. Była to niezapomniana noc  pełna wrażeń. Opiekę nad uczniami pełniły panie – Justyna Neumann i Magdalena Kortes.

Czytaj dalej...

Pokaz grupy artystycznej "Rekonstrukto"

W dniu 21 marca naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym widzom pokaz historyczny pod tytułem „Wrzesień ‘39”, pod hasłem „ o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.  Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Zaprezentowano także musztrę i sprzęt bojowy.  Po zakończonym pokazie chętni mogli osobiście obejrzeć  repliki broni, sprawdzić jak ciężki był to sprzęt, mogli także zadawać pytania prowadzącym, by pogłębić swoją wiedzę historyczną.

 

Czytaj dalej...

Warsztaty Euroregionu Bałtyk

W czwartek 7 marca 2019 roku dziewięcioro przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta ze szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim wraz z opiekunami wzięło udział w warsztatach regionalnych pt. „Dostęp do informacji publicznej z perspektywy młodzieży”, organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk w Elblągu.

W tym międzynarodowym wydarzeniu wzięło udział około stu uczestników z sieci Euroregionu Bałtyk, m.in. młodzież ze Szwecji, Litwy, Rosji i Polski, którą reprezentowali uczniowie z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Dzierzgonia, Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego.

Nowomiejska młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach warsztatowych, które prowadzone były w języku angielskim, a dotyczyły korzystania z informacji publicznej oraz budżetowania partycypacyjnego poprzez grę ról.

Naszą szkołę reprezentowali – Patrycja Chmielewska, Kacper Dembler i Jakub Korytowski pod czujnym okiem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 - pana Łukasza Leszczyńskiego oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 - pani Barbary Milewskiej.

Czytaj dalej...

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W miesiącu lutym odbyła się pierwsza sesja Młodzieeżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego IV kadencji. Wzięli w niej udział zaproszeni goście - burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank, zastępca burmistrza pan Krzysztof Widźgowski, przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Nadolski, pani Dorota Osińska - kierownik referatu oświaty, kultury i sportu, pan Lech Bober - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów oraz dyrektor naszej skzoły pani Bożena Rutkowska-Marciniak. Otwarcia sesji dokonała pani Magdalena Kortes, opiekun MRM, po czym młodzi radni przystąpili do wyboru prezydium. Miło nam poinformować, że przewodniczącą została uczennica naszej szkoły - Partrycja Chmielewska z klasy VIII b, a jej zastępcą WIktoria Langa z klasy VII b. Sekretarzem został uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka Marcin Machajski. Gratulujemy!

Czytaj dalej...

"Smerfy" powitały wiosnę

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. 
Dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej "SMERFY" poznały różne zwyczaje oraz obrzędy witania wiosny. 
Czytaj dalej...

Noc w szkole klasy IV a

W piątek 22.02. 2019r. o godzinie 18:00 uczniowie klasy IVa wzięli udział w „Nocy w szkole”.  Czekała na nich moc atrakcji: zabawy integracyjne, tańce z balonami, poznawanie różnych układów tanecznych, wspólne przygotowywanie zdrowych i kolorowych kanapek, poszukiwanie słodkiego skarbu ukrytego w jednym z tajemniczych zakamarków szkoły pogrążonej w ciemnościach, zabawa w chowanego, gry planszowe oraz ciekawy film.

            Aktywny wypoczynek, zdrowe odżywianie się oraz budowanie właściwych relacji w grupie rówieśniczej to cele wpisujące się w program „Szkoły promującej zdrowie”, relizowany w naszej placówce. Tak też uczniowie IVa spędzili czas- aktywnie, wesoło, ciekawie, a nad ich bezpieczeństwem czuwały panie: Żaneta Cherkowska i Anna Sapała- Ponieważ.

Czytaj dalej...

"Cindarella" czyli Kopciuszek klasy IV a i IV b

W czasie ferii zimowych uczniowie klasy IV a i IV b brali udział w zajęciach teatralno-językowych realizowanych w ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” współfinansowanym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. Uczniowie mieli okazję poznać tajniki gry aktorskiej oraz języka angielskiego. Była to niepowtarzalna okazja aby nauczyć się języka w praktyce, spotkać się z kolegami oraz przyjemnie spędzić czas. Przedstawienie przygotowały panie Magdalena Kortes i Iwona Markuszewska.

Czytaj dalej...

Walentynkowe wspomnienie

W dniu 14 lutego w naszej szkole odbyło się walentynkowe spotkanie dla młodszych i starszych uczniów naszej szkoły. Krótki montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy Va pod kierunkiem pani Justyny Neumann. W przedstawieniu wzięły również udział uczennice klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, które uczestniczą w zajęciach tanecznych prowadzonych przez panią Karinę Angowską. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była inscenizacja Kopciuszka w języku angielskim, którą przygotowali uczniowie klas czwartych pod kierunkiem pań – Iwony Markuszewskiej i Magdaleny Kortes.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS