sierpień 2020

Wytyczne dyrektora szkoły na czas pandemii koronawirusa

 • Dział: Wydarzenia

Wytyczne Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im.Filomatów Nowomiejskich  w Nowym Mieście Lubawskim dla Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Pracowników                     

 obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

 

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko i wyłącznie uczeń, nauczyciel, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko i wyłącznie uczeń, nauczyciel, pracownik,   w rodzinie którego domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do stosowania maseczki i dezynfekcji rąk.
 4. Ogranicza się do minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. O ile to możliwe zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową (tel. do kontaktu 564742271, e – mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 5. Uczniowie korzystają z przydzielonych im wejść do szkoły:
  • wejście główne od boiska szkolnego – dla klas I a, III a, VI b, VII b,
  • wejście od strony auli – dla klas IV a, VII a,
  • wejście od ulicy Działyńskich – dla klas II a, II b,
  • wejście do sali muzycznej – dla klasy VI c.
 6. Nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz klienci szkoły korzystają tylko i wyłącznie z wejścia głównego.
 7. Rodzice przyprowadzający dziecko klas I – III pozostawiają je przy wyznaczonym wejściu, dalej uczeń idzie do swojej klasy z wychowawcą.
 8. Każdemu uczniowi i pracownikowi będzie badana temperatura ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku wysokiej temperatury (38°C) dziecko nie będzie przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 9. Pomiaru temperatury w izolatorium dokonuje osoba wskazana przez dyrektora; ta sama osoba opiekuje się uczniem do czasu odbioru dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Sala nr 3 przeznaczona jest na izolatorium dla osoby z objawami infekcji.
 11. Każdy oddział jest „przypisany” do jednej sali, w której odbywają się wszystkie zajęcia oprócz wychowania fizycznego; zajęcia komputerowe odbywają się w ich stałych salach z wykorzystaniem mobilnej pracowni informatycznej i tablicy interaktywnej; w przypadku zajęć z języków obcych dzielonych na grupy, wskazana grupa udaje się  do wyznaczonej sali i następnie wraca na pozostałe zajęcia do stałej sali. Wykaz przydzielonych sal zostanie przekazany uczniom 1 września 2020 r.
 12. Nauczyciele i pracownicy obowiązkowo pracują, przemieszczają się w budynku szkoły stosując maseczkę bądź przyłbicę.
 13. W czasie wchodzenia, przemieszczania się i przerw międzylekcyjnych uczniowie obowiązkowo noszą maseczki/przyłbice; zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.
 14. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I – III organizują nauczanie „bezdzwonkowo” uwzględniając zajęcia z innymi nauczycielami (religia, język angielski, informatyka, wychowanie fizyczne); korzystają ze stołówki bez obecności innych uczniów.
 15. Ławki w salach lekcyjnych zostaną możliwie najbardziej odsunięte od siebie.
 16. Każdy nauczyciel na zakończenie lekcji dezynfekuje swoje biurko.
 17. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.
 18. Po każdej lekcji obowiązkowe jest wietrzenie sali – okna otwiera nauczyciel kończący zajęcia w danej sali.
 19. W szkole do odwołania nie funkcjonuje sklepik szkolny.
 20. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji i przerw.
 21. Uczniowie wszystkie przerwy mogą spędzać na dziedzińcu szkolnym w wyznaczonych dla klas sektorach (w wypadku deszczu uczniowie pozostają w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego poprzedzającą przerwę lekcję).
 22. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów na lekcje w klasach I – III i na zajęciach świetlicowych.
 23. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS