luty 2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

Zapraszamy wszystkich przyszłych uczniów do naszej szkoły, w której stawiamy na naukę w przyjaznej atmosferze, szanujemy tradycję i z niej czerpiemy, wchodzimy w nowoczesność i innowacje poprzez realizację różnego rodzaju projektów edukacyjnych. Naszą szkołę charakteryzuje również świetnie wykształcona kadra pedagogiczna z pełnymi kwalifikacjami do pracy z uczniami młodszymi i starszymi. Przez lata pracy, jako nauczyciele gimnazjum, staliśmy się liderem w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Corocznie nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Realizujemy projekty edukacyjne, dzięki którym zdobywamy nowe – innowacyjne wyposażenie, a także podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Zapewniamy naszym uczniom pełną opiekę pedagogiczno-wychowawczą i wspólnie rozwiązujemy ewentualne problemy wychowawcze. Naszą szkołę cechuje przede wszystkim rodzinna atmosfera, co niejednokrotnie podkreślają w swoich wypowiedziach zarówno rodzice, jak i uczniowie. Ponadto jesteśmy placówką, która realizuje projekty ekologiczne, patriotyczne i prozdrowotne. Posiadamy Ogólnopolski Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” – jako pierwsza placówka na terenie Powiatu Nowomiejskiego, jako jedyna szkoła na terenie Nowego Miasta Lubawskiego posiadamy ogólnopolski „Zielony Certyfikat Pierwszego Stopnia”, certyfikat „Szkoła Demokracji” oraz Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Ponadto zdobyliśmy aż trzy „Zielone Flagi” oraz otrzymaliśmy podziękowania za udział w akcjach „Szkoła Pamięta”, "Razem na Święta" i „BohaterOn”. To tylko część działań, które realizujemy. Zapraszamy do Trójki, a przekonacie się, że nauka może być fajna i ciekawa.

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które trzeba złożyć zapisując dziecko do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 

Czytaj dalej...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dnia 31.01.2021 nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Finale WOŚP. Już w piątek udało się zebrać wśród rodziców przedszkola i uczniów klas 0-3 -1419,65 zł .W dzień 29 finału na ulice miasta   ruszyło 20 wolontariuszy pod opieką nauczycieli naszej szkoły. Od rana wszyscy dzielnie kwestowali ,niektórzy przebrani w stroje bajkowe , w rezultacie zebrali do skarbonek 4999,65 zł. Łącznie wpłaciliśmy do Sztabu MCK 6419,55 zł.
Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i opiekunom serdecznie dziękujemy  za pomoc i wsparcie.
Koordynatorzy akcji Maria Michalska i Maja Orzechowska
Czytaj dalej...

Burmistrz wręczył certyfikaty uczestnikom projektu

W dniach 5 i 8 lutego 2021 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, z zachowaniem reżimu sanitarnego, Burmistrz Józef Blank wręczył uczestnikom projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” certyfikaty (TELC/TOEIC) zdanych egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikaty (ECCC/ECDL) zdanych egzaminów zewnętrznych z informatyki. Podkreślić należy, że te certyfikaty są honorowane na całym świecie i będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i uczelni oraz przez przyszłych pracodawców w kraju i zagranicą.

Projekt pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” realizowany w trzech nowomiejskich szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku objętych zostało 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zrealizowany został w kwocie 1.824.818,28 zł, w tym kwota dofinansowania 1.724.618,86 zł oraz niepieniężny wkład własny w wysokości 100.199,42 zł w postaci udostępnienia sal dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć i szkoleń.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz zajęć językowych i informatycznych, uczniowie bezpłatnie brali udział w zajęciach rozwijających, wyrównujących i kołach zainteresowań. Zorganizowane zostały również m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii. Nowością była organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

W ramach projektu szkoły doposażone zostały w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego na łączną kwotę 251.878,15 złotych.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS