Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.

Biblioteka szkolna

 1. ZBIORY

Biblioteka wyposażona jest w 11.855 woluminów, w tym lektury szkolne oraz literaturę fachową dla nauczycieli.

Nasza biblioteka może poszczycić się kilkoma białymi krukami. Biblioteka prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Podczas lekcji bibliotecznych oraz rozmów indywidualnych czytelnicy zdobywają podstawowe wiadomości dotyczące korzystania ze zbiorów bibliotecznych i informacyjnych oraz sposobów użytkowania tych informacji

 

 

 

 

 

  2. AKTUALNOŚCI

Biblioteka szkolna

zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie bibliotecznym

”Logo biblioteki szkolnej”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych.

Praca konkursowa powinna być samodzielnie wykonana.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę.

Forma pracy dowolna, prace można przynosić do 28 października 2013r.

do Pani Ewy Grzywacz (biblioteka szkolna).

Cele konkursu:

 

umiejętność stosowania plastycznych form wypowiedzi

wyeksponowania dobrych stron biblioteki

promowanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW GIMNAZJUM

DO ZBIERANIA NAKRĘTEK PLASTIKOWYCH!!!

NAKRĘTKI MOŻNA ODDAWAĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W KAŻDY PIĄTEK OD 8.00 DO 12.00.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do udziału w konkursie bibliotecznym

„FANTASTYCZNY WIERSZ”

w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

REGULAMIN KONKURSU:

ORGANIZATOR: Biblioteka szkolna Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich

ZASADY I TRYB PROWADZENIA KONKURSU:

     1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I, II, III klasy Gimnazjum.

 1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 wiersz o tematyce fantastycznej.
 2. Utwór trzeba napisać na komputerze.
 3. Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszę zgłaszać się do Biblioteki Szkolnej.

Termin składania prac: 31 październik 2013r. (czwartek).

Prace proszę przynosić do Biblioteki Szkolnej, do Pani Ewy Grzywacz

CELE KONKURSU:

 • Zachęcenie do prezentowania talentów literackich
 • Kształtowanie umiejętności pisania
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej
 • Wyrabianie wrażliwości literackiej
 • Rozwijanie możliwości czytelniczych oraz promocja czytelnictwa wśród uczniów
 1. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJDSC00095

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE CISZA I ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW.
 2. Z KSIĘGOZBIORU BIBLIOTECZNEGO MOGĄ KORZYSTAĆ WSZYSCY UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY.
 3. WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI WOLNO JEDYNIE NA SWOJE NAZWISKO.
 4. DOKONUJĄC ZWROTÓW KSIĄŻEK NALEŻY PODAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ.
 5. MAKSYMALNY CZAS WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻKI TO JEDEN MIESIĄC.
 6. UCZEŃ MOŻE POSIADAĆ NA SWOIM KONCIE WIELE KSIĄŻEK, W TYM NAJWYŻEJ TRZY LEKTURY, O ILOŚCI POZOSTAŁYCH KSIĄŻEK DECYDUJE NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ.
 7. UCZEŃ, KTÓRY MA NIE ODDANĄ W TERMINIE KSIĄŻKĘ NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z KSIĘGOZBIORU BIBLIOTECZNEGO.
 8. CZYTELNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO SZANOWANIA WYPOŻYCZOPNYCH KSIĄŻEK.
 9. CZYTELNIK, KTÓRY ZGUBI LUB ZNISZCZY WYPOŻYCZONĄ KSIĄŻKĘ ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEZWŁOCZNEGO ODKUPIENIA TAKIEJ SAMEJ KSIĄŻKI LUB INNEJ WSKAZANEJ PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA. DO MOMENTU, GDY TEGO NIE UCZYNI, JEST ZAWIESZONY W PRAWACH KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI.
 10. NIE WOLNO BRAĆ SAMEMU KSIĄŻEK Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO.
 11. NA DWA TYGODNIE PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO KAŻDY CZYTELNIK MA OBOWIĄZEK ODDAĆ WSZYSTKIE WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI.

 

 1. GODZINY OTWARCIA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GODZINY OTWARCIA

 

 

DSC00100PONIEDZIAŁEK 8.00-9.50, 12.50-13.45           

WTOREK 8.00-10.45

ŚRODA 8.00-11.00

CZWARTEK 8.45-9.50, 11.50-12.50

PIĄTEK 8.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

E. GALERIA WYSTAW

 

W ramach promocji czytelnictwa i kultury w bibliotece organizowane są wystawy oraz gazetki.

 

F. KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI (KPB)

CZŁONKOWIE KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 1. Julia Łabendzka kl.II C
 2. Monika Hermaszewska kl. II C
 3. Wanesa Podwojewska kl. II C                       kolko
 4. Agnieszka Bonisławska kl. III B
 5. Patrycja Świątkowska kl. III B

 

 

REGULAMIN KPB

1. Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.

2. Członkami KPB zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.

3. Warunkiem przyjęcia do KPB jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.

4. Zadania powierzone członkom KPB powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.

5. Członkowie KPB mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek w zwiększonej ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.

6. Wyróżniający się członkowie KPB będą nagradzani.

7. Członkowie KPB nie wypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy aktywu bibliotecznego.

CELE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 

1. Dobrze zorganizowany aktyw biblioteczny nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej usprawnia pracę szkoły.

2. Praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak: dyscyplina, samodzielność i zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.

3. Podstawą dobrej pracy aktywu bibliotecznego jest umiejętne i równomierne rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności  i doskonali formy jej samodzielnego działania.

4. Prężnie działający aktyw biblioteczny rozwija kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej i tworzy wizerunek biblioteki w szkole.

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ - mgr EWA GRZYWACZ

DSC00087