×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.
sobota, 31 sierpień 2013 13:00

Zajęcia pozalekcyjne

Lp.

Imię i nazwisko

Zajęcia rozwijające

Zadanie                                                                             Terminy

Zajęcia wspomagające

Zadanie                                                Terminy

1.

Hanna Graczyk

1)  koło rozwijające                    z matematyki - kl. III

 

2) IPN IIe + IId

1)  poniedziałek

     1335-1430

2) wtorek 1335-1500

 

koło wspomagające
kl. II e

 

kl. III c

 

- środa

  1335- 1430

- czwartek

  800- 845

2.

Dorota Zawadzka

Koło Filomatów (co dwa tygodnie)

wtorek 800

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego kl. III c,


koło wspomagające

kl. Ia

kl. IIb

- czwartek 800

 

 

 

 

 

- wtorek 800

- środa 14.30

3.

Lidia Wiśniewska

Zajęcia rozwijające 

co 2 tydzień, kl. I i kl. II

 

- piątek klasy I -

  6 lekcja


- piątek  klasy II -

  7 lekcja

Godz. do dyspozycji klasI i II

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  co 2 tydzień

 

- piątek 6 lekcja klasy I

 

- piątek 7 lekcja klasy II

4.

Żaneta Cherkowska

Koło teatralne

Zajęcia rozwijające

- co druga środa na 8 lekcji

- co drugi wtorek- kl. I na 7 godz. lekcyjnej i co drugi czwartek- kl. II na 1 godz. lekcyjnej

Przygotowanie do egzaminu kl. III b

Zajęcia wspierające:

Kl. I

Kl. II

 

- we wtorek na 8 godz. lekcyjnej

- co drugi wtorek- kl. I na 7 godz.

- co drugi czwartek- kl. II na 1 godzinie

5.

Liliana Lisakowska

Koło fotograficzne

- co dwa tygodnie środa 1430

Przygotowanie do egzaminu klas III co dwa tygodnie wymiennie

- piątek 1430

6.

Barbara Milewska

 

 

Przygotowanie do egzaminu klas III

 

Zajęcia rozwijające dla klasy I a

- środa

1440-1525

 

 

- środa 8-845

7.

Justyna Suwińska

IPN- Julia Balewska, IIb

poniedziałek 14.30-16.00 co dwa tygodnie

Przygotowanie do egzaminu klas III 

poniedziałek 14.30-16.00 co dwa tygodnie

8.

Marek Piątkowski

Przygotowanie wokalistów do występów

- oprawa muzyczna uroczystości szkolnych

- cyklicznie w zależności od potrzeb

 

 

9.

Justyna Neumann

Zajęcia rekreacyjno- zdrowotne dla dziewcząt kl. I-III

- w czwartek 1630-1800

 

 

10.

Anna Sapała- Ponieważ

Zespół taneczny

Przygotowanie do występów w zależności od potrzeb

Cyklicznie w poniedziałki 1430-1600

Przygotowanie do występów w zależności od potrzeb

 

 

11.

Joanna Barańska

 

 

Przygotowanie do egzaminu klas III a, IIId

Historia, wos dla kl. I i II

Środa 1430

 

Piątek 1330

12.

Grażyna Zakrzewska

 

Co drugi poniedziałek kl. II i kl. I- 1430-1520

Co drugi wtorek kl. III

 

co drugi poniedziałek kl. I- II

co drugi wtorek kl. II-III

1430-1520

13.

Magda Kortes

IPN- A. Polak

Samorząd uczniowski

 

Przygotowanie do egzaminu IIIb, IIIe, IIIc- wymiennie

 

14.

Agnieszka Bochenek

Zespół uczniowski

- promocja zdrowia

Wtorki 1430-16

 

 

15.

Renata Żurańska

Koło filomatów- literackie

Wtorek 1515-16

Przygotowanie do egzaminu IIIa, IIIe

 

16.

Teresa Bagińska

 

- wtorek 800 i 1430

Przygotowanie do konkursu

Zajęcia wyrównawcze dla klas I, II, III

- w poniedziałek
1330 i 1430

17.

Maciej Bochenek

Koło rowerzystów- przygotowanie do konkursu

Zimą- narciarze

 

 

 

18.

Katarzyna Dąbkowska

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego z matematyki

- środa 13 35

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

IIIa

III b, IIIe

 

 

w czwartek IIIa 1335-1430

w czwartek IIIb i IIIe 14301515

19.

Piotr Gorzka

Sztuki walki- taekwondo

 

- piątek 1630-1800

Samoobrona dla kadego

 

 

20.

Anetta Gosik- Suchocka

IPN- w. Dąbrowski

- czwartek 1430

Grupa socjoterapeutyczna dla klas pierwszych

 

21.

Justyna Józefowicz

Kółko rozwijające przygotowujące do konkursu

- wtorek 1335-1430

Przygotowanie do egzaminu

- wtorek 1430-1515

22.

Tomasz Kawiecki

IPN- A. Domżalska

- środa 800

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego kl. III

 

- poniedziałek 1430

23.

Kamila Kwiatkowska

 

 

kl. IIc z matematyki

kl. Ia, Id z matm.

- środa 1430

24.

Teresa Łukwińska

Zajęcia rozwijające- przygotowujące do konkursów przedmiotowych/ polonistycznych

 

Przygotowanie do egzaminu klasy III d

 

25.

Iwona Markuszewska

Język hiszpański

Koło rozwijające

Język angielski- co drugi tydzień

 

 

- poniedziałek godz. 1340-1515

1430-1515 sala nr 4

Grupa socjoterapeutyczna

Co drugi wtorek

Konsultacje j. ang. W każdy poniedziałek

 

 1430-1530

 

(sala nr 4) od 1515-1600

26.

Aleksandra Mossakowska

Prowadzenie protokolarza

 

Praca z uczniami wymagającymi wsparcia kl. I d

- wtorek godzina 800-845

27.

Aldona Myślińska

Koło informatyczne

- piątek godz. 1335-1500

 

 

28.

Maja Orzechowska

IPN- W. Dąbrowska Koło rozwijające
z języka niemieckiego dla klas pierwszych

Zajęcia rozwijające

Gr. socjoterapeutyczna dla kl. I (5 osób- kl. III)

- zajęcia rozwijające (3 osoby- kl. I)

- środa 1430-1515

 

 

- poniedziałek 1430-1515

 

 

29.

Sebastian Prokop

Zajęcia z kickboxingu

Wtorek 18-1930

 

 

30.

Andrzej Waks

Koło liturgiczne

Czwartek 1830

Przygotowanie uczniów do bierzmowania kl. III

Czwartek godz. 19

31.

Zyta Wardowska

Zajęcia rozwijające

Zajęcia wyrównawcze

- wymiennie poniedziałek 1335-1430

Przygotowanie do egzaminu klas III wymiennie

Poniedziałek 1430-1515

32.

Maria Wilemska

Gim- Art.- koło plastyczne

Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne

- poniedziałek 1430

 

 

33.

Maria Michalska

Wolontariat

 Doradztwo zawodowe

Uroczystości szkolne

- środa 1400-1500

Wtorek 1345-1430

 

 

34.

Ewa Grzywacz

Koło biblioteczne- kronika

Cyklicznie w środy

Zajęcia z grupą dyslektyków kl. III

1430

35.

Teresa Kasprowicz

 

 

Grupa socjoterapeutyczna

 

36.

Elżbieta Mazerewicz

Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne

cyklicznie

Grupa dyslektyków kl. II

- czwartek 1430

37.

Renata Oelberg

Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne

cyklicznie

Grupa dyslektyków kl. I

środa 1430

38.

Grzegorz Nowiński

Wymiana międzynarodowa

W zależności od potrzeb

 

 

39.

Katarzyna Wiśniewska

Przygotowanie młodzieży do zawodów rowerowych- koło rowerzystów

W zależności od potrzeb

 

 

40.

Bożena Rutkowska- Marciniak

Koło historyczne kl. Ic, IIc

- czwartek godz. 1430