Statut Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich