WZO - SZKOŁA PODSTAWOWA

Zajęcia techniczne - PZO/Wymagania na p…

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  TECHNIKA   na podstawie programu edukacji technicznej dla szkoły podstawowej „ Jak to działa, dla klas 4-6” Lech Łabecki, Marta Łabeck...

Czytaj więcej

Nauczanie wczesnoszkolne - PZO

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ               WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ okr...

Czytaj więcej

Chemia-PZO

    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII   Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: ...

Czytaj więcej

Fizyka-PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·       ...

Czytaj więcej

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I – III nauczania zintegrowanego    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela ...

Czytaj więcej

Języki obce - PZO/Wymagania na poszczeg…

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich             &...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·&n...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·&n...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·&...

Czytaj więcej

Wychowanie fizyczne - PZO/Wymagania na p…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO     I.                   OG...

Czytaj więcej

Język polski - PZO/Wymagania na poszcze…

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim   Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego powstały w oparc...

Czytaj więcej

Muzyka - PZO/Wymagania na poszczególne …

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie pro...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA                I.      Postanow...

Czytaj więcej

Historia - PZO/Wymagania na poszczególn…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 1.      Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Na...

Czytaj więcej

Plastyka-PZO

  KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena Zakres opanowanych treści programowych niedostateczna poziom opanowanych treści, zakres aktywności...

Czytaj więcej

Matematyka - PZO/Wymagania na poszczegó…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·...

Czytaj więcej

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne zasady oceniania rok szkolny 2017/2018 Rozdział 1 Informacje ogólne §1. 1.Ocenianiu podlegają: 1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2)...

Czytaj więcej