Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

w  Gimnazjum im.Filomatów Nowomiejskich

w Nowym Mieście Lubawskim

 

1.      Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2016 r.

2.      Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2016 r.

3.      Ferie zimowe – 23 stycznia – 5 lutego 2017 r.

4.      Wiosenna przerwa świąteczna –  13 – 18 kwietnia 2017 r.

5.      Egzamin gimnazjalny:

·         część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r.

·         część matematyczno – przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r.

·         część językowa – 21 kwietnia 2017 r.

6.      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 23 czerwca 2017 r.

7.      Ferie letnie – 26 czerwca  – 31 sierpnia 2017 r.

8.      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

§  31.10.2016 r.

§  28.04.2017 r. – Święto Szkoły

§  16.06.2017 r.

·         Dni wolne po odpracowaniu

§  02.05.2017 r. – odpracowany 25.09.2016 r.

  1. Dni  Integracji

§   7  października 2016 r.

§   1 – 2 czerwca 2017 r.

     

Godziny lekcyjne trwają od 8.00 – 15.25

       Wersja „A”                                                  Wersja „C”

  1. 8.00 – 8.45                                                    1. 8.00 – 8.30
  2. 8.55 – 9.40                                                    2. 8.35 – 9.05
  3. 9.50 – 10.35                                                  3. 9.10 – 9.40
  4. 10.45 – 11.30                                                4. 9.50 – 10.20
  5. 11.50 – 12.35                                                5. 10.35 – 11.05
  6. 12.50 – 13.35                                                6. 11.20 – 11.50
  7. 13.45 – 14.30                                                7. 11.55 – 12.25
  8. 14.40 – 15.25                                                8. 12.30 – 13.00

 

Terminy spotkań z rodzicami

 

Semestr  I                                                                   

wrzesień – spotkanie organizacyjne z rodzicami klas I – III

grudzień –  spotkanie z rodzicami klas I – III                                                                              

styczeń – spotkanie z rodzicami klas I – III podsumowujące  I semestr    

 

Semestr  II

maj – spotkanie z rodzicami klas I – III

czerwiec – spotkanie  z  rodzicami klas I – III podsumowujące rok szkolny 2016/2017

 

Drzwi  otwarte

04.10.2016, 08.11.2016, 07.03.2017, 04.04.2017

strona internetowa szkoły: www.gimnazjumnml.eu