Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Filomatów Nowomiejskich rok szkolny 2017/2018

 

 ZARZĄD RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA–   Pani Dorota Rzemińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ-   Pani Monika Rybicka

SKARBNIK-   Pan  Łukasz Okołowski

SEKRETARZ-   Pani Barbara Rolkowska

 

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU RADY RODZICÓW

Pani Iwona Wiśniewska

Pan Zbigniew Kremski

 

KOMISJA REWIZYJNA

Pani  Barbara Jarzębowska 

Pani  Sylwia Sławińska 

Pan  Piotr Zieliński

 

Reprezentanci wybrani do Rady Rodziców:

Klasa  I  A  - Pani  Magdalena Urbańska

Klasa  IV A-  Pan Łukasz Okołowski

Klasa  IV B– Pani Barbara Jarzębowska

Klasa  VII A– Pan Piotr Zieliński

Klasa   VII B– Pani Beata Raszkowska

 

Klasa II A gimnazjalna– Pani Malwina Montowska

Klasa II B gimnazjalna – Pani Monika Antoszewska

Klasa II C gimnazjalna– Pani Kinga Siwa

Klasa II D gimnazjalna – Pani Monika Rybicka

Klasa II E gimnazjalna– Pani Dorota Rzemińska

Klasa III A gimnazjalna– Pani Barbara Rolkowska

Klasa III B gimnazjalna– Pani Iwona Wiśniewska

Klasa III C gimnazjalna– Pan Zbigniew Kremski

Klasa III D gimnazjalna –Pani Hanna Szczepańska