„Śniadanie daje moc”

Wzorem ubiegłego roku uczniowie klas I – III, wspólnie ze szkołami z całej Polski uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji pn. ŚNIADANIE DAJE MOC. Głównym celem podjętych działań było zwiększenie świadomości uczniów na temat roli zdrowego odżywiania – jedzenia drugiego śniadania w szkole urozmaiconego o warzywa i owoce. Przygotowanie śniadania poprzedzone zostało zapoznaniem uczniów z piramidą zdrowia oraz omówieniem jej poszczególnych elementów. Najmłodszym przekazano również cenne informacje, które dotyczyły 12 zasad zdrowego odżywiania według Instytutu Matki i Dziecka. Rozmawiano też o higienie przygotowania posiłków oraz o kulturze ich spożywania. Na udekorowanych odświętnie stolikach znalazły się kolorowe kanapki, owoce i warzywa przyniesione przez dzieci. Uczniowie ze smakiem jedli przygotowane samodzielnie kanapki. Przy wspólnym stole wszystkim dopisywał apetyt i humor. Dzieci obiecały, że owoce i warzywa będą często gościły w ich jadłospisach.