Nauczanie hybrydowe od dnia 17 maja 2021 r.

17 – 21 maja

Nauczanie stacjonarne: klasy  IVa, VI c, VII b

Nauczanie zdalne: klasy VI b, VII a

24- 28 maja

Nauczanie stacjonarne: klasy VI b, VII a

Nauczanie zdalne: klasy IV a, VI c, VII b