Sprawozdanie z realizacji działań Szkoły Promującej Zdrowie

Sprawozdanie z realizacji działań

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

w roku szkolnym 2020/2021

Zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne warunkuje dobre osiągnięcia dzieci i młodzieży. Pozwala wszystkim realizować swoje marzenia, zamierzenia, aspiracje, rozwijać się,  zmieniać środowisko, tworzyć dobra materialne i kulturalne.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu działań na rzecz zdrowia.  Nasza szkoła od lat realizuje działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, a program prozdrowotny realizowany jest na każdy etapie nauczania –  swoim zakresem obejmuje przedszkole, klasy I – III oraz IV – VII.

Sytuacja związana z pandemią i nauczaniem zdalnym oraz obserwacja środowiska szkolnego zmusiła nas do pochylenia się nad problemem związanym z przestrzeganiem przez uczniów zasad zdrowego stylu życia oraz z właściwymi relacjami wśród społeczności szkolnej.  Te dwa obszary podczas nauczania zdalnego zostały osłabione – część dzieci po powrocie  do szkoły nie czuje potrzeby bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, obserwuje się u dzieci złe nawyki żywieniowe i brak potrzeby ruchu.

W związku z tym priorytetami naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021 jest:

– stwarzanie uczniom warunków sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym w codziennym życiu,

– wzmacnianie prawidłowych postaw uczniów oraz właściwych relacji wśród społeczności szkolnej.

Działania w ramach priorytetu:

stwarzanie uczniom warunków sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym  w codziennym życiu

PRZEDSZKOLE:

 1. Realizacja programu „Zdrowe Odżywianie” – celem tych zajęć było promowanie zdrowego stylu życia.

Okres wczesnego dzieciństwa wiąże się z nauką prawidłowych zachowań i nawyków, które są kontynuowane w dalszym etapie dorastania. Dzieci dowiedziały się, czym jest Piramida Zdrowego Odżywiania oraz jakie produkty należy spożywać, aby być zdrowym i pełnym energii. Nauczyciele przedstawili propozycje pożywnych śniadań i obiadów. Dzieci podczas zabawy mogły wcielić się w kucharzy i stworzyć propozycje zdrowych przekąsek z pokrojonych już owoców i warzyw.                                              

Z pomocą nauczyciela przygotowały również pełnowartościowy i smaczny koktajl, którym poczęstowały uczniów klasy pierwszej naszej szkoły.

 • Realizacja programu „Dbanie o zęby” – dbanie o zęby należy propagować już  od najmłodszych lat, gdyż zdrowe zęby mleczne, ustępują miejsca zdrowym zębom stałym. Jeśli nie będzie utrzymywało się takiego stanu, bardzo prawdopodobne są problemy z zębami w przyszłości.   Wychowawcy z oddziałów przedszkolnych przedstawili dzieciom profilaktykę dbania o zdrowe uzębienie m. in. zaprezentowali sposób szczotkowania zębów, określili czas jaki należy poświęcić na mycie oraz przedstawili propozycje zdrowych przekąsek, które wzmacniają szkliwo. W czasie zajęć dzieci poznały również specyfikę zawodu dentysty oraz wzbogaciły swą wiedzę na temat Międzynarodowego Dnia Dentysty.
 • Realizacja programu „Zdrowe przekąski” – temat zdrowego odżywiania był propagowany przez nauczycieli przedszkola wielokrotnie. Nauczyciele przedszkola przeprowadzili cykl zajęć, podczas których dzieci tworzyły zdrowe przekąski dla swoich rówieśników. Każda grupa przedszkolna przygotowała j zdrową przekąskę. Działania te miały za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację dzieci przedszkolnych.
 • Prelekcja „Zdrowe i niezdrowe odżywianie”  – celem zajęć było uświadomienie najmłodszym, że podczas wyboru produktów nie należy kierować się tym,  jak wyglądają, tylko tym, co zawierają. W ramach zajęć dzieci uczyły się piosenki, w której ukazane były negatywne skutki niezdrowego żywienia, pod kierunkiem nauczycieli ułożyły również z obrazków piramidę zdrowego odżywiania.
 • Realizacja programu „Aktywność fizyczna” –  promocja zdrowia wiąże się   działaniami związanymi z propagowaniem aktywności fizycznej.  Aktywność fizyczna jest ściśle związana z zdrowym stylem życia i znajduje się  w podstawie piramidy żywieniowej. Jej brak prowadzi do znacznego pogorszenia się zdrowia, zwiększenia zachorowalności oraz rozwoju nadwagi i otyłości.  Dzięki aktywności fizycznej dziecko podobnie jak dorosły ma przyspieszony metabolizm, zużywa większą liczbę kalorii, nie ma problemów z koncentracją.

Podstawowymi formami, środkami oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego w procesie kształcenia i wychowania fizycznego w przedszkolu są:

 • zabawy i gry ruchowe,
 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • wycieczki,
 • ćwiczenia i gry terenowe,
 • sporty zimowe.

Nauczyciele w  ciągu całego roku przygotowali dla dzieci szereg zabaw ruchowych, które miały na celu usprawnienie najmłodszych, zwiększenie zakresu ruchu oraz poprawy równowagi i koordynacji najmłodszych.  Wszystkie te działania promują zdrowe nawyki oraz rozwijają świadomość najmłodszych na temat zdrowego stylu życia.

KLASY I – III

1. „Śniadanie Daje Moc” – udział uczniów w ogólnopolskiej akcji, której głównym celem było zwiększenie świadomości uczniów na temat roli zdrowego odżywiania –  jedzenia drugiego śniadania w szkole urozmaiconego o warzywa i owoce. Przygotowanie śniadania poprzedzone zostało zapoznaniem uczniów z piramidą zdrowia oraz omówieniem jej poszczególnych elementów. Najmłodszym przekazano również cenne informacje, które dotyczyły 12 zasad zdrowego odżywiania według Instytutu Matki  i Dziecka. Rozmawiano też o higienie przygotowania posiłków  oraz o kulturze ich spożywania. Akcja była wspaniałą zabawą, dała  szansę  na integrację grupy, zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

2. „Kolorowy Tydzień” – akcja promowała jedzenie warzyw i owoców w czasie drugiego śniadania w szkole. Przez cały tydzień dzieci przynosiły do drugiego śniadania warzywa lub owoce w przyporządkowanym danemu dniu kolorze.

3. „Tydzień z owocami”, „Tydzień z warzywami” – udział uczniów w szkolnej akcji promującej spożywanie owoców i warzyw podczas drugiego śniadania w szkole.  Głównymi celami tej akcji było kształtowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, promowanie spożywania owoców i warzyw 5 razy dziennie, uświadomienie uczniom roli warzyw i owoców w codziennym jadłospisie.

    4. „Czysta woda zdrowia doda” – warsztaty picia wody, akcja promująca zdrowy tryb życia, propagowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia – celem warsztatów było przede wszystkim przekazanie dzieciom wiedzy na temat funkcji wody w organizmie ludzkim, pokazanie różnic między wodą a słodzonymi napojami, nauka przygotowania zdrowej „wody smakowej” w oparciu o świeże owoce, warzywa, zioła oraz zmiana nawyków żywieniowych – zachęcenie do picia czystej wody, zamiast napojów słodzonych.  Warsztatowe zajęcia dydaktyczne podzielone były na trzy części. Część pierwsza miała na celu zapoznanie uczniów z tematem warsztatów. Nauczyciele, stosując różnorodne metody i formy pracy oraz wykorzystując liczne pomoce dydaktyczne przekazali uczniom wiedzę na temat znaczenia wody w życiu roślin i zwierząt oraz organizmie człowieka.  W części drugiej dzieci wykonywały eksperymenty, których wynik miał dać odpowiedź na pytania: „Czy każda woda nadaje się do picia?”, „Ile cukru zawierają przykładowe napoje słodzone?”, „Ile cukru zjadamy w ciągu roku?”.  W finałowej części uczniowie przygotowywali zdrowy napój zrobiony na bazie zdrowej wody, owoców, warzyw i ziół. Własnoręcznie zrobiony napój wszystkim smakował i został wypity do ostatniej kropli.  Warsztaty zakończyły się wspólnym czytaniem wiersza o wodzie oraz przekazaniem rodzicom krótkiej informacji – wskazówki dotyczącej picia zdrowej wody w domach.  Akcja ta przyniosła dzieciom dużo radości i zabawy oraz przekonała je, że picie wody jest  dla wszystkich najzdrowsze.

5. „W zdrowym ciele – zdrowy duch, zdrowo jem, ćwiczę za dwóch” – warsztaty na temat zasad higieny osobistej, prawidłowego odżywiania się oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.

6. „Roztańczone przerwy” – udział uczniów w zabawach tanecznych podczas przerw.

7.  „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” – celem akcji jest kształcenie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych.

8. „Owocowe czwartki” – wspólne jedzenie owoców podczas drugiego śniadania w szkole.

     9. „Słodycze jemy tylko raz w tygodniu” – eliminowanie słodyczy z diety dzieci, wyznaczenie tylko jednego dnia w tygodniu, w którym można zjeść w szkole słodycze.

KLASY IV – VII

1. Realizacja programu ”Trzymaj formę” – celem programu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci młodzieży.

     2. Konkurs mierzenia kroków – celem konkursu było zachęcenie dzieci i ich rodziny do wyjścia z domów w czasie pandemii. Podczas rodzinnego spaceru należało liczyć wykonane kroki.

3. Organizacja Biegu Filomackiego – bieg przygotowano dla uczniów klas I – VII

4. Profilaktyka prozdrowotna na zajęciach wychowania fizycznego – przeprowadzanie pogadanek i dyskusji na temat zdrowego stylu życia.

Działania w ramach priorytetu:

wzmacnianie prawidłowych postaw uczniów oraz właściwych relacji wśród społeczności szkolnej

PRZEDSZKOLE:

 1. Prawa Dziecka – 20 listopada 2020 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z wychowawcami obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Działania i aktywności podejmowane tego dnia miały na celu zwrócenie uwagi zarówno środowiska przedszkolnego jak i lokalnego, na prawa dziecka. Nauczyciele w związku z tym ważnym dniem przygotowali krótką prezentację ukazującą prawa dziecka. Celem tego ważnego dnia było uświadomienie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinny wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypomnienie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować,  ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę.
 • Podtrzymywanie tradycji świątecznych – Mikołajki, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc – przedszkole to miejsce, w którym najmłodsi po raz pierwszy zapoznają się z kultywowaniem tradycji.  Zdrowie to zachowanie równowagi na wszystkich etapach życia, w tym życia społecznego. Wspólna praca i przygotowania do świąt uczą dzieci prawidłowych zachowań, obowiązkowości, umacniania więzi i przywiązania do najbliższych. To piękny czas, który umacnia współpracę między rówieśnikami. Najmłodsi uczą się i kontynuują podobne zachowania w domu, wśród rodziny. Wychowawcy urozmaicają swoje zajęcia poprzez prace manualne np. tworzenie dekoracji świątecznych, przygotowanie upominków, nauka wierszy  i piosenek.
 • Kultywowanie wartości rodzinnych – Dzień Rodziny, Dzień Matki, Dzień  Babci i Dziadka – przedszkole jest miejscem przekazywania właściwych wartości, prawidłowych relacji rodzinnych oraz nauką szacunku wobec najbliższych. Dzień Rodziny oraz Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka są świętami, które szczególnie zwracają uwagę na kultywowanie wartości rodzinnych. Dzieci przygotowały występy,  oraz prace plastyczne, które nacechowane  są indywidualnym spojrzeniem na przekazywane treści. Nauczyciele dbają o to, by dzieci znały wagę więzi rodzinnych oraz by każdego dnia uczyły się, co jest najważniejsze w życiu. Wychowawcy poprzez ciekawe zajęcia, prezentacje, prelekcje oraz pomoce dydaktyczne uczą dzieci prawidłowych zachowań.
 • Mała Lednica – to uroczystość religijna z udziałem dzieci. To jeden z elementów Nowomiejskich Dni Rodziny. Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych ubrane  na biało, z białymi wstążkami wystąpiły na boisku szkolnym. Przygotowane układy oraz piosenki wykonywane przez najmłodszych to ukazanie przywiązania do tradycji szkolnych oraz zwrócenie uwagi na to, że miejsce do którego uczęszczają dzieci jest blisko związane z historią naszego regionu.
 • Dzień Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości na temat autyzmu i zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi. Osoby ze spektrum autyzmu należą do grupy najbardziej narażonych na dyskryminację i przemoc oraz wykluczenie.  Autyzm jest zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym.  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu dzieci odwiedziły przedszkole ubrane w niebieskie koszulki, wysłuchały prelekcji nauczyciela oraz wykonały prace plastyczne pokazujące tolerancję oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu.
 • Dzień Zespołu Downa – 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny.  To również Światowy Dzień Zespołu Downa.
  Data nie jest przypadkowa, ponieważ osoby z tą chorobą w 21. parze chromosomów mają trzy chromosomy, zamiast dwóch.
  To święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, a symbolem święta stały się kolorowe skarpetki.  Na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa dzieci i pracownicy naszego przedszkola założyli kolorowe skarpetki pochodzące od różnych par.  Był to wyraz naszej sympatii i akceptacji skierowanej do osób chorych na Zespół Downa.
 • Konkurs Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 –   dzieci z oddziałów przedszkolnych pod kierunkiem nauczycieli zaangażowali się  w konkurs promujący Narodowy Spis Powszechny Ludności. To działanie, które ma na celu podkreślenie faktu, że wszyscy jesteśmy wspólnotą, że każdy z nas jest ważny. Dzieci tworzyły prace plastyczne ukazujące liczbę członków ich rodzin. Praca konkursowa stworzona była ze wszystkich prac z 4 grup przedszkolnych.
 • Przygotowanie akademii i imprez przedszkolnych – Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania, Dzień Pluszowego Misia, powitanie wiosny, 11 Listopada -Narodowe Święto Niepodległości, 230 rocznika uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Ziemi – celem tych przedsięwzięć było rozwijanie zainteresowań dzieci, prezentacja ich umiejętności i zdolności, kształtowanie właściwych postaw podczas uroczystości.
 • Wprowadzenie dzieci w świat teatru – przygotowanie teatrzyków „Trzy małe świnki”, „Teatrzyk cieni na Dzień Dinozaura”, „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”, „Śmieszka i Ekoludki” – celem tych działań było poszerzenie wiedzy dzieci o pojęcia związane teatrem, rozwój wyobraźni dzieci,  kształtowanie postaw i zachowania dziecka – widza spektaklu teatralnego.
 1. Udział  dzieci w akcjach charytatywnych – zbiórka wody mineralnej dla pacjentów i personelu medycznego oddziału covidowego w Nowym Mieście Lubawskim, zbiórka plastikowych nakrętek w celu zebraniu funduszy na turnus rehabilitacyjny dla dziecka z przedszkola – udział w tych akcjach miał na celu uświadomienie dzieciom konieczności niesienia pomocy innym, kształtowanie właściwych postaw wobec potrzebujących.

KLASY I – III

1. Udział uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych: festyn szkolny „Święto Pieczonego Ziemniaka”, „Dzień Chłopca”, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny, Święto Szkoły, Dzień Dziecka – celem było budowanie właściwych relacji między dziećmi, integracja społeczności uczniowskiej.

2. Przygotowanie apeli i akademii dla społeczności uczniowskiej: apeli – Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „Cały świat jest w naszych rękach”, jasełek szkolnych, akademii – „Dzień Matki”, akademii z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej” oraz 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, teatrzyków dla przedszkolaków  „Kto ma olej w głowie?”, „Śniadanie Grzesia”.

3. Udział uczniów w konkursach i turniejach: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR, Ogólnopolski Konkurs „ORZEŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”, szkolny konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, szkolny konkurs plastyczny „Ziemia – moja planeta”, konkurs plastyczny „Pomaluj mój świat na niebiesko” organizowany przez PPP w Nowym Mieście Lubawskim z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,

4. Udział uczniów w akcjach realizowanych na terenie szkoły: Dzień Życzliwości, WOŚP, Akcja Żonkil – lekcja pamięci, 

5. Współpraca ze społecznością lokalną – wykonanie świątecznych kartek z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników zakładu patronackiego, włączenie się w akcję „Ubierz się na niebiesko” organizowanej prze Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Nowym Mieście Lubawskim z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – budowanie właściwych postaw społecznych.

6. Przeprowadzanie pogadanek na temat odkrywania zainteresowań, akceptacji siebie i swoich potrzeb oraz praw i potrzeb innych ludzi, dobrego komunikowania się z innymi  w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych, przestrzegania reguł i umiejętnego współdziałania i współżycia w grupie – zajęcia edukacji społecznej.

7. Udział rodziców w szkoleniu „Bezpieczeństwo w sieci – właściwe korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych przez dzieci” – szkolenie przeprowadził socjoterapeuta.

KLASY IV – VII

 1. Światowy Dzień Ziemi  – święto to obchodzono w tym roku pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. O naszą planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok. Do akcji ekologicznych włączać się powinni nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci. Dlatego uczniowie z klasy VII a podczas lekcji wychowawczych zgłębiali wiedzę na temat zagrożeń jakie mogą nastąpić dla ludzkości, jeżeli nie zadbamy wszyscy o naszą planetę oraz o środowisko, w którym mieszkamy.  W czasie kilku lekcji uczniowie pracowali w grupach, toczyli dyskusje na forum klasy, gromadzili materiały dotyczące ekologicznego stylu życia, źródeł energii odnawialnej , segregacji śmieci. Wynikiem końcowym bloku tematycznego były przygotowane w grupach plakaty i ulotki.
 • Udział uczniów w konkursie „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – udział w konkursie pozwolił uczniom na zaprezentowanie swoich uzdolnień i zainteresowań.
 • WOŚP 2021 – hasło tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brzmiało „FINAŁ Z GŁOWĄ”. Podczas 29. finału WOŚP pieniądze zbierane były przede wszystkim na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Uczniowie – wolontariusze naszej szkoły brali udział w zbiórkach pieniędzy do skarbonek WOŚP.
 • Udział uczniów w spotkaniu z socjoterapeutą – tematem spotkania był powrót uczniów do szkoły po nauczaniu zdalnym i problemy z tym związane.

WNIOSKI

Przeprowadzone w roku szkolnym 2020/2021działania prozdrowotne przyniosły oczekiwane rezultaty. Uczniowie mają świadomość tego, że zdrowy styl życia oraz prawidłowe relacje interpersonalne sprzyjają właściwemu rozwojowi, wpływają na wyniki w nauce oraz dobre samopoczucie.

W przyszłym roku szkolnym należy kontynuować zaczęte działania i wprowadzać nowe elementy edukacji prozdrowotnej wśród uczniów.

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS I – III   DOTYCZĄCA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Celem ankiety było zapoznanie się z tym, czy i w jaki sposób uczniowie klas I – III przestrzegają zasad zdrowego życia.

W badaniu ankietowym brało udział 83 uczniów klas I –III.

Jak często jesz warzywa i owoce?

 • codziennie – 50 osób – 60%
 • co dwa dni – 10 osób – 12%
 • czasami – 22 osoby – 27%
 • bardzo rzadko 1 osoba – 1%

Jak często jesz słodycze?

 • Codziennie – 13 osób – 16%
 • co dwa dni – 22 osoby – 27%
 • raz w tygodniu – 30 osób – 30%
 • bardzo rzadko – 18 osób – 22%

Jak często uprawiasz sport (piłka nożna, biegi, rower, hulajnoga, rolki itp.)?

 • codziennie – 55osób – 66%
 • co dwa dni – 10 osób – 12%
 • czasami – 15 osób – 18%
 • bardzo rzadko – 3osoby – 4%

W jaki sposób spędzasz wolny czas?

 • przed TV, komputerem lub telefonem – 14 osób – 17%
 • na świeżym powietrzu – 64 osoby -77%
 • wolny czas poświęcam na uprawianie sportu – 16 osób – 19%
 • czytam książki, gazety – 5osób – 6%
 • spotykam się z kolegami/koleżankami w domu – 16 osób – 19%

Co jesz w szkole na przerwie?

 • nic, czekam na porządny obiad w domu – 5 osób – 6%
 • zwykle kanapkę, owocowy jogurt albo serek – 70 osób – 84%
 • jem drożdżówki – 4 osoby – 5%
 • słodycze i napoje typu pepsi – 0

4 osoby – 5% odpowiedziało, że czeka na obiad w szkole.

Wnioski:

Ponad połowa ankietowanych uczniów (60%) codziennie je warzywa i owoce.

Słodycze bardzo rzadko zjada 18 z 83 ankietowanych osób, raz w tygodniu 30 osób.

Sport uprawia codziennie 55 osób, czasami 15, a bardzo rzadko tylko 3 osoby.

Czas wolny 77% dzieci spędza na świeżym powietrzu, 19% – 16 osób uprawia sport.  Przed telewizorem, komputerem lub telefonem spędza wolny czas 14 ankietowanych osób.

W szkole dzieci jedzą na drugie śniadanie kanapki, owocowy serek lub jogurt  – aż 70 osób – 84%. Nikt z ankietowanych podczas drugiego śniadania w szkole nie je słodyczy lub pije słodkie napoje gazowane. Niepokojące jest jednak to, że 5 ankietowanych osób przyznaje,  że nie jada śniadań w szkole, gdyż czeka na obiad w domu. Tyle samo osób czeka na obiad w szkole.

Wyniki ankiety wskazują na to, że przeprowadzone w roku szkolnym 2020/2021działania prozdrowotne przyniosły oczekiwane rezultaty. Uczniowie mają świadomość tego, że zdrowe odżywianie, higieniczny tryb życia, aktywność fizyczna sprzyjają właściwemu rozwojowi, wpływają na wyniki w nauce oraz dobre samopoczucie.

Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki w tym obszarze należy kontynuować zaczęte działania prozdrowotne i wprowadzać nowe elementy edukacji prozdrowotnej wśród uczniów w przyszłym roku szkolnym.