Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września, jak w każdej szkole, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godz. 9.00 odbyła się uroczystość dla uczniów klas IV-VIII, a o godz. 10.00 dla klas I-III.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się: burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank, ks. Proboszcz Zbigniew Markowski, przewodniczący Rady Rodziców pan Łukasz Okołowski, przewodniczący Komisji Oświaty – pan Mirosław Urbanowski oraz przedstawiciele mediów panowie – Jerzy Grządzielewski, Marcin Sarnowski i Stanisław Ryszard Ulatowski.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego prowadząca uroczystość pani Teresa Bagińska przypomniała tragiczne wydarzenia sprzed 82 lat, kiedy najazdem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć poległych minutą ciszy.

Następnie głos zabrał burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank. W pierwszych słowach powitał „na pokładzie” naszej szkoły panią dyrektor Ewelinę Niścigorską – Bojarską, która od dzisiejszego dnia objęła funkcję dyrektora „Trójki”. Gospodarz miasta życzył dobrego roku szkolnego wszystkim uczniom i nauczycielom oraz zapewnił o wsparciu organu prowadzącego. Uczennice klasy VII b w imieniu społeczności szkolnej podziękowały panu burmistrzowi za przekazane środki finansowe, które umożliwiły remont sali gimnastycznej.

Pan Łukasz Okołowski również powitał panią dyrektor, a uczniom życzył samych dobrych dni i wspaniałych wyników w nauce.

Ksiądz Proboszcz Zbigniew Markowski pobłogosławił uczniów i odmówiono modlitwę w intencji nowego roku szkolnego.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Ewelina Niścigorska-Bojarska, która powitała uczniów w nowym roku oraz zapewniła uczniów o swoim wsparciu. Pani dyrektor przedstawiła pokrótce wizję szkoły – szkoły, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości, która nauczy Was, jak radzić sobie z przeciwnościami losu i być dobrymi ludźmi. Szkoła troskliwa, bezpieczna i otwarta na potrzeby innych.

W kolejnej części pani dyrektor podziękowała pani Hannie Graczyk, która przez ponad dwadzieścia lat pełniła funkcję wicedyrektora.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali ciepłymi słowami panią dyrektor życząc wielu sukcesów w pracy, nieustających powodów do dumy z osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły, stałego wsparcia od zawsze zaangażowanej i pomocnej kadry pedagogicznej i pracowników obsługi oraz „dobrych wiatrów” w oświacie, tak aby nasza wspaniała szkoła mogła kontynuować swoje wieloletnie już tradycje dobrego kształcenia i wychowania.

Po przedstawieniu nowych uczniów i pracowników szkoły klasy wraz z wychowawcami udały się do sal lekcyjnych.