Podziękowanie od społeczności szkolnej

W dniu 27 sierpnia po 35 latach pracy i po 20 latach na stanowisku dyrektora przeszła na emeryturę Pani Dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak.

Pani Dyrektor ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 1985. Pierwszą placówką na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, z którą była związana pani dyrektor była dzisiejsza Szkołą Podstawowa nr 1, a wówczas Szkoła Podstawowa nr 2. Przez kilkanaście lat pani dyrektor uczyła historii i była wychowawcą wielu klas. W swoich uczniach potrafiła zaszczepić miłość do historii, wzajemne dbanie o siebie i środowisko lokalne. To właśnie wielu spośród Jej uczniów w latach szkolnych poznawało historię lokalną, odwiedzało zabytki regionalne, jeździło na wycieczki i biwaki. Jedną z pasji pani dyrektor były właśnie wycieczki i tę pasję także zaszczepiała w sowich uczniach i wychowankach.

 W roku 2000 rozpoczęła pracę w nowo powstałym Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim, a w 2001 r. została dyrektorem tej szkoły. Dwadzieścia lat pracy w murach najstarszej placówki edukacyjnej w naszym mieście to czas wyzwań, nowych doświadczeń i odkrywania nowych pasji. To także szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki działalności Pani Dyrektor i jej umiejętności zaszczepiania pasji w innych na ternie Nowego Miasta Lubawskiego zaczęliśmy uroczyście obchodzić rocznice 7 grudnia i 19 stycznia. Jako pierwsza szkoła rozpoczęliśmy wymianę międzynarodową, najpierw z Niemcami, a później z Rosją. Szkoła zdobywała wiele certyfikatów, osiągnięć na polu edukacyjnym, stałą się placówką rozpoznawalną w województwie i poza jego granicami. Wspólnie rozwijaliśmy wolontariat, dbaliśmy o zaniedbane nagrobki na cmentarzu, rozwijaliśmy samorządność i działalność na rzecz małej ojczyzny. Nie ma chyba na terenie Nowego Miasta Lubawskiego organizacji czy jednostki samorządu terytorialnego, z którą byśmy jako szkoła nie współpracowali. Dzięki Pani Dyrektor my także zawsze byliśmy otwarci na innych i na szeroko pojętą współpracę.

W nauczycielach, pracownikach szkoły i uczniach Pani Dyrektor zawsze znajdowała i potrafiła wydobyć najlepsze cechy, ukryte talenty i możliwości, o których niejednokrotnie nie mieliśmy zwyczajnie pojęcia. Praca i nauka  stawały się swego rodzaju pasją bo szkołą, którą prowadziła pani dyrektor była zawsze szkołą otwartą, pełną empatii i zrozumienia ale także szkołą pełną radości, uśmiechu i serdeczności.

W roku 2017 Pani Dyrektor stanęła przed kolejnym wyzwaniem – reforma edukacji wymusiła przekształcenie szkoły. Nasze gimnazjum stało się szkoła podstawową z oddziałami przedszkolnymi. To jedno z ostatnich większych zadań, z którym pani dyrektor, jak zwykle świetnie sobie poradziła.

W 2021 r. Pani Dyrektor podjęła decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę. Uczniowie wszystkich klas i grup przedszkolnych podziękowali za Jej pracę podczas zakończenia roku szkolnego, a nauczyciele podczas ostatniej rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia.

Jeszcze raz chcielibyśmy Pani Dyrektor podziękować za szansę i możliwość pracy w tej szkole, za odkrywanie naszych możliwości, i talentów. Za możliwość podejmowania wielu samodzielnych działań, nowych inicjatyw. Za podtrzymywanie nas na duchu i wyciąganie pomocnej dłoni. Za zrozumienie, cierpliwość, dobre słowo, bycie wspaniałym dyrektorem, a przede wszystkim wspaniałym człowiekiem.

Na zawsze zapamiętamy te wszystkie chwile, które spędziliśmy wspólnie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich.

                                                                 Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich