Pierwszy apel porządkowo-informacyjny

W dniu 8 września odbył się w naszej szkole pierwszy w tym roku apel porządkowo-informacyjny. Pani dyrektor Ewelina Niścigorska-Bojarska spotkała się z uczniami klas VII i VIII i przedstawiła bieżące informacje dotyczące pracy szkoły i zachowania na jej terenie. Omówiła kwestię szczepień przeciwko COVID-19. Rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego otrzymali pakiety informacyjne odnośnie możliwości zaszczepienia się, które jest organizowane w ramach działań szkoły. Do szczepienia mogą przystąpić uczniowie oraz członkowie ich rodzin. Deklaracje można dostarczać osobiście do wychowawców lub przesłać skan na adres mailowy szkoły.

Uczniowie zostali poinformowani o zastosowanych w szkole środkach ochrony osobistej związanej z pandemią Covid-19. Pani dyrektor zaapelowała o bezpieczeństwo na terenie szkoły, o wzajemną troskę i zapobieganie zniszczeniom oraz dbanie o pozytywny wizerunek naszej szkoły i jej uczniów.

Pani dyrektor poinformowała także uczniów, że  od 1 września funkcję wicedyrektora naszej szkoły pełni  pani Teresa Bagińska, nauczycielka chemii.

Następnie głos zabrała pani pedagog Maria Michalska, która przedstawiła uczniom nowe zasady dotyczące wystawiania ocen semestralnych i rocznych z zachowania. Pani pedagog przypomniała również uczniom, że chętnie służy pomocą, a jej gabinet zawsze jest otwarty. Pani Maria zaprezentowała także program doradztwa zawodowego dla klasa VII-VIII. W dniu jutrzejszym apel informacyjno- porządkowy odbędzie się dla uczniów klasa IV-V.