Zbiórka makulatury

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim organizuje zbiórkę makulatury.

Priorytetem akcji jest aspekt ekologiczny, kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

Zużyte, zniszczone, niepotrzebne papiery, kartony, zniszczone stare i nieprzydatne książki prosimy przynosić do pana woźnego, do budynku przy parkingu szkoły w dniu 4 października 2021 r. od godz. 7.45 do godz. 11.00 (będzie umieszczony napis zbiórka makulatury).

Do udziału zbiórki makulatury zapraszamy: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz inne osoby chętne do włączenia się w akcję.

Prosimy o dostarczenie makulatury (bez okładek foliowych) powiązanej w paczki lub spakowanej w karton.