Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli: pani Agnieszka Muszyńska – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, pan Łukasz Okołowski – przewodniczący Rady Rodziców, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Pani dyrektor Ewelina Niścigorska – Bojarska w swoich słowach podziękowała wszystkim za trud wkładany każdego dnia w kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów, za podejmowane inicjatywy i otwarte na potrzeby innych  serca.

Głos zabrała również pani Agnieszka Muszyńska, która w imieniu swoim i pana Burmistrza złożyła na ręce dyrekcji bukiet kwiatów i podziękowała za codzienną ciężką pracę wszystkim pracownikom szkoły.

Również pan Łukasz Okołowski skierował wiele ciepłych słów stronę naszych pracowników w dniu ich święta.

Pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora, które w tym roku otrzymali nauczyciele – Piotr Gorzka, Renata Oelberg, Marek Piątkowski, Kinga Szczechla, Maria Wilemska, Justyna Wiśniewska i Renata Żurańska.

Wśród pracowników administracji i obsługi nagrodzone zostały w tym roku panie – Joanna Bogucka, Wioletta Łazuka-Ochlak, Danuta Obuchowska i Alicja Wrzosek.

Wśród naszego grona nie zabrakło również jubilatów, których w tym roku szkolnym jest siedmioro. 30 –lecie pracy obchodzą panie – Joanna Barańska, Anna Falkowska, Hanna Graczyk i Maria Kołecka. 25 – lecie pracy obchodzi pani Maja Orzechowska, a 20 – lecie pracy pan Piotr Gorzka i pani Sabina Papis – Tessmer. 

W imieniu społeczności uczniowskiej życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Leszko i Aleksandra Kruszewska.

W dalszej części uroczystości zgromadzeni goście obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez klasę VII b pod kierunkiem nauczycieli – Magdaleny Kortes i Marka Piątkowskiego. Piękną dekorację wykonały panie – Katarzyna Wiśniewska i Anna Mika.

Niespodzianką był występ chóru mieszanego – nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły, którzy wspólnie zaprezentowali piosenkę „Bukiet serc”.

Wszystkim gościom i uczestnikom naszego spotkania serdecznie dziękujemy, a koleżankom i kolegom nauczycielom ze wszystkich szkół składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.