„Czytanie ma moc”

„Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili” – Wisława Szymborska

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły są uczestnikami programu „Czytanie ma Moc”. Głównymi celami tego programu jest: rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania, promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie, wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim. Program „Czytanie ma Moc” polega na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na realizacji przez klasy cyklu warsztatów w oparciu o przygotowane scenariusze i materiały. Dla klas pierwszych są to „Warsztaty słowa”, które mają poszerzać zasób słownictwa dzieci, uczyć nowych znaczeń, świadomego i twórczego posługiwania się językiem. Dla klas drugich proponowane są „Warsztaty wyobraźni”, które pokażą siłę ludzkiej kreatywności i nauczą dzieci myśleć oraz działać poza schematami. Dla klas trzecich przygotowane zostały „Warsztaty przygody”, w których uczestnicy skupią się na akcji, zaskakujących przypadkach i emocjach związanych z przygodą.