Europejski Dzień Języków

Dn. 18.10.2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich zorganizowano Europejski Dzień Języków. Klasy 4 – 8 zaprezentowały wcześniej wylosowany kraj europejski, ubierając wybraną osobę z klasy w strój charakterystyczny dla danego państwa. Oprócz tego uczniowie przygotowali plakaty bądź prezentacje multimedialne przedstawiające ciekawostki, symbole i zabytki poszczególnych krajów. Zadaniem uczniów było też wyszukanie wyrazów w języku, którym posługują się mieszkańcy wylosowanego państwa  oraz przedstawienie tańca popularnego w danym kraju. Jednym z celów przedsięwzięcia było przekazanie informacji na temat różnych części Europy oraz przybliżenie uczniom jej uroków. Całość zaaranżowali nauczyciele języków obcych.