Sprzątanie Świata

Dnia 15 października 2021 r. odbyła się akcja Sprzątania Świata. Sprzątanie przeprowadzono na terenie naszej szkoły  i jej boiska sportowego, na terenach przyszkolnych, targowisku miejskim oraz w Ogrodzie Róż. W akcji uczestniczyli uczniowie klasy VII c. Opiekunami byli nauczyciele – Małgorzata Grześkiewicz oraz Tomasz Kawiecki.