Ślubowanie Misiów i Żabek

20.10.2021 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na Przedszkolaka najmłodszych grup „Żabek” i „Misiów”. Pierwsza tak ważna uroczystość dla dzieci, w której uczestniczyła Pani Dyrektor Ewelina Niścigorska – Bojarska oraz rodzice. Podczas uroczystości maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w przedszkolu. Zaprezentowały przybyłym gościom piosenki, wiersze, których nauczyły się w przedszkolu do tej pory. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Po wygłoszeniu przez maluchy przysięgi, Pani Dyrektor dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom symbolizujący przynależność do grona przedszkolaków. Po części oficjalnej zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia.