Mali ekolodzy

Uczniowie klasy pierwszej od najmłodszych lat pracują nad rozwijaniem postawy świadomego mieszkańca swojej planety Ziemi. Tym razem chcąc się przyczynić do rozpowszechniania znaczenia wody w życiu każdego z nas, wzięli udział w konkursie plastycznym – „Woda – nasze naturalne bogactwo” zorganizowanym przez Koło Łowieckie „Pełnia” w Łąkorzu. Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych w województwie warmińsko – mazurskim. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych w zakresie znaczenia wody dla życia na Ziemi oraz kształtowania postaw ekologicznych. Na konkurs zostały wysłane prace następujących uczniów: Nadii Danielewskiej, Oliwii Kopisteckiej, Julii Woszczyk oraz Maksymiliana Zdrojewskiego. Rysunki w przepiękny sposób przekazują ideę projektu ekologicznego „ Woda – nasze naturalne bogactwo”.