Zabawy z kodowaniem

Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie rozwijają się społecznie. Tym samym dzieci z grupy „Pszczółek” i „Smerfów” zrealizowały II Moduł „Kodujemy razem z Małym Misiem” – Wiodące kompetencje kluczowe modułu: zakres rozumienia i tworzenia informacji; zakres wielojęzyczności; kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe.

Bierzemy także udział w I Module – I. Czytamy razem z Małym Misiem

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:
1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom;

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje
obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.