„Dzień Kanapki”

Dla uczniów SP3 zorganizowano akcję promującą zdrowe odżywianie. W „Dniu Kanapki” uczniowie mogli zaprojektować kanapkę w formie pracy plastczno-technicznej lub wykonać ją z przyniesionych produktów. Oto efekty pracy uczniów z klas I-III.