Podziękowanie

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za włączenie się w akcję #SzkołaPamięta. My także dziękujemy wszystkim uczniom i naczucycielom, którzy przyłączyli się do akcji upamiętnienia zmarłych Nowomieszczan, nauczycieli i przyjaciół szkoły.