Egzamin na kartę rowerową

Od początku roku szkolnego regularnie odbywały się zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową zarówno z teorii jak i praktyki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, które prowadzili pani Justyna Suwińska oraz pan Sebastian Prokop. W dniu 10 listopada 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części:

1.Część teoretyczna to sprawdzenie wiadomości w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej .Celem tego egzaminu było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Uczniowi, którzy zaliczyli cześć teoretyczną przystąpili do dalszej części egzaminu.

2.Cześć praktyczna odbyła się na się na placu manewrowym na terenie szkoły. Polegała na ocenie kierującego rowerem pod względem :przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, umiejętności prawidłowej techniki jazdy .

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali pani Katarzyna Wiśniewska, pan Sebastian Prokop oraz Justyna Suwińska.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” GRATULUJEMY