Wąsy Marszałka

W dniu 10 listopada członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili akcję Wąsy Marszałka. Wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły przeprowadzili krótką pogadankę na temat dokonań Marszałka Piłsudskiego oraz przyklejali symboliczne wąsy charakterystyczne dla Józefa Piłsudskiego.