Fotograficzny sukces

Jak co roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego. Tym razem odbył się on pod nazwą „Podróże w naturze – Łąka”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych od klas IV – VIII oraz ponadpodstawowych.

Głównym celem konkursu było ukazanie piękna polskiej przyrody w szczególności w najbliższym środowisku przyrodniczym,  poznawanie różnorodności biologicznej oraz  ekosystemu łąk i ich znaczenia dla ochrony bioróżnorodności.

Dziś odbyło się zdalne podsumowanie konkursu połączone z konferencją na temat: „Podróże w naturze – Łąka”.  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami.

Zaszczytne II miejsce w swojej grupie wiekowej zdobył Maciej Lange, uczeń klasy VIII a, natomiast wśród nauczycieli wyróżnienie uzyskała Liliana Lisakowska.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za nadesłanie swoich prac.