Fotograficzny sukces

Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami konkursu fotograficznego organizowanego przez Koło Łowieckie ,,Pełnia” i Szkołę Podstawową w Łąkorzu. Konkurs odbywał się w ramach projektu ,,Woda jako naturalne bogactwo”. Skierowany był do szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem konkursu było upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, a także podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych w zakresie znaczenia wody dla życia na Ziemi oraz wpływu wody na bioróżnorodność i zdrowie człowieka.

W kategorii uczniów klas IV – VIII wyróżnienia otrzymali Julia Leśniewska z klasy VII b oraz Maciej Lange z klasy VIII a. Gratulujemy!