Moja pasja kluczem do sukcesu

Został rozstrzygnięty XI Powiatowy konkurs z zakresu doradztwa zawodowego pt. „MOJA PASJA KLUCZEM DO SUKCESU!”, Organizatorami byli Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim wraz z powiatową koordynatorką ds. doradztwa zawodowego oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Mieście Lubawskim. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego w powiecie nowomiejskim, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz promocja rodziny jako środowiska rozwijającego pasje i talenty dziecka.

Zwycięzcą w swojej kategorii wiekowej został Maciej Lange, uczeń klasy VIII a.

Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia przedstawiającego własną pasję. Gratulujemy!