Przekazanie sprzętu sportowego dla nowomiejskich szkół podstawowych

W połowie stycznia 2022 roku Burmistrz Miasta Pan Józef Blank przekazał nieodpłatnie trzem nowomiejskim szkołom podstawowym sprzęt sportowy (m.in. ławki gimnastyczne, kije, piłki i bramki do unihokeja, tablice do koszykówki, komplety kół koordynacyjnych, pachołki i płotki oraz piłki do gier zespołowych), który ma na celu zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania czasu w szkole, szczególnie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Zakupiony i przekazany sprzęt pochodzi ze środków zarezerwowanych na ten cel z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W imieniu uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego bardzo dziękujemy!