Podsumowaliśmy I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Dziś w naszej szkole podsumowano I półrocze roku szkolnego 2021/2022. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, apele – pierwszy dla uczniów klas IV-VIII, drugi dla dzieci z klas I-III- miały formę online. Wicedyrektor szkoły – pani Teresa Bagińska omówiła wyniki klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2021/2022. Pogratulowała uczniom wyników w nauce, sukcesów w konkursach przedmiotowych i podziękowała za godne reprezentowanie naszej szkoły na zewnątrz.

W drugiej części apelu – dyrektor szkoły – pani Ewelina Niścigorska-Bojarska  omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem w okresie zimowym. Odniosła się do zabaw na śniegu, zachowania w pobliżu dróg, ulic, na stokach i lodowiskach. Poruszyła również temat o ograniczonym zaufaniu w kontaktach z nieznajomymi.

Życzymy naszym uczniom i nauczycielom pięknej zimowej aury, bezpiecznego wypoczynku, by po feriach wrócić z nowymi siłami i z zapałem do nauki i pracy.