Akcje przeciwdziałania „tabu ubóstwa menstruacyjnego” w naszej szkole

Burmistrz Miasta Pan Józef Blank, nie pozostając biernym wobec problemu ubóstwa menstruacyjnego, przyłączył się do akcji dystrybuowania bezpłatnych materiałów higienicznych. Zainspirowany głosem młodzieży i projektem Nowomiejskiej Akademii Kobiet, podjął działania mające na celu zwiększenie liczby dostępnych punktów wyposażonych w środki higieniczne i zapewnienie stałego dostępu do tych środków.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie dołączyła do akcji „Różowa skrzyneczka”. Na prośbę Nowomiejskiej Akademii Kobiet wspomogła zakup skrzyneczek dla nowomiejskich szkół podstawowych, a dzięki współpracy z Fundacją Jeszcze w ramach „Akcji Menstruacja”, pozyskała nieodpłatnie dyspensery i środki higieny menstruacyjnej, które trafiły do szkół, Urzędu Miejskiego i Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarówno dyspenser, jak i „Różowa skrzyneczka” zostały już rozdysponowane w toaletach dziewcząt, a nasza szkoła widnieje na mapie miejsc, w których znajdują się punkty z dostępem do bezpłatnych środków higienicznych 🙂

Serdecznie dziękujemy!