Nauka po feriach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam w klasach V-VIII nauczanie zdalne w okresie od 7 lutego 2022 r. do 27 lutego 2021 r. Zajęcia edukacyj­ne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka w klasach I-IV szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.                                                                                                 

                                                                 Dyrektor Szkoły Ewelina Niścigorska-Bojarska